Spolupráce se Svazem tělesně postižených Nová Paka již 10 let

Dne 14.3.2019 byly zástupci Života bez bariér, z.ú. pozváni na výroční členskou schůzi Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace Nová Paka. Zástupci organizace měli možnost členům svazu představit celkovou činnost, předat potřebné materiály v rámci odborného poradenství pro laicky pečující, poradit a  seznámit s novinkami v oblasti půjčovny kompenzačních pomůcek. Se svazem tělesně postižených Život bez bariér spolupracuje více než 10 let a proto byla zástupci svazu paní Milušce Líbalové předána ředitelkou Života bez bariér kniha Poselství novopackého klášterního mnicha, jenž je knihou o historii kláštera v Nové Pace. Při této příležitosti byli přítomní členové svazu místostarostou města Mgr. Milanem Pospíšilem seznámeni o plánované revitalizaci této kulturní památky kláštera. Na celkové opravě za desítky milionů korun bude město Nová Paka spolupracovat se Životem bez bariér a pokud revitalizace  vyjde, po dvou letech budou v Nové Pace další sociální služby pro handicapované a seniory.

Projekt je podporován nadací AGROFERT