Příběhy klientů - stát přispívá na poskytování péče ze strany rodiny

Pokud se v rodině staráte o někoho nemocného či postiženého, požádejte o Příspěvek na péči. Tato dávka vám umožní, abyste jste o něj mohli pečovat i za cenu toho, že kvůli tomu budete muset odejít z práce. Již od druhého stupně příspěvku (z celkových čtyř) za vás stát bude platit zdravotní pojištění a poskytovaná péče vám bude počítána do nároku na důchod. Pokud v rodině poskytovat péči nezvládáte, využijte příspěvek na nákup sociálních služeb (např. osobní asistence, denní stacionář, pečovatelská služba či pobyt v domově seniorů), či pro zaplacení známých/sousedů, kteří se o vašeho člena rodiny starají. To, kdo potřebnou péči poskytuje či zajistí, musíte do žádosti o příspěvek uvést.

Doporučujeme navštívit úřad práce, kde vám celý proces spojený se získáním příspěvku vysvětlí. Na příspěvek má nárok jen člověk, jehož špatný zdravotní stav trvá minimálně jeden rok, či podle lékařské vědy min. jeden rok trvat bude. Například, má-li někdo problémy po nedávno prodělaném infarktu, či mrtvici, bude mít nárok na příspěvek, až pokud se jeho stav po uplynutí jednoho roku nezlepší.

Žádost podaná na úřadě práce putuje k posudkovému lékaři. Ten zhodnotí schopnosti postiženého v 10 oblastech. Například nakolik je člověk mobilní, zda je schopen se sám obléknout, najíst, umýt a dojít si na WC.  U dospělých se hodnotí i schopnost starat se o domácnost, či vyřídit si běžné záležitosti na úřadě, či v práci. Posudkový lékař rozhoduje na základě výsledků sociálního šetření, které v domácnosti postiženého provedou pracovnice úřadu práce, a především na základě informací od ošetřujícího lékaře postiženého. Tomu byste proto měli doručit veškeré aktuální zprávy o zdravotním stavu, např. od lékařů specialistů či z nemocnice. O tom, zda postižený příspěvek získá, a jak vysoký, ho bude úřad práce informovat do 2-3 měsíců od podání žádosti. Výše příspěvku může činit 800 až 12 000 korun měsíčně.

Další články z rubriky ZVLÁDNEME TO I DOMA ANEB MŮŽE TO POTKAT I VÁS si můžete přečíst zde.

Celý článek z Jičínského deníku si můžete také přečíst zde.