Stavební práce v klášteře v Nové Pace zahájeny.

V klášteře v Nové Pace byly v prosinci 2020 zahájeny rozsáhlé stavební práce. Po mnoha výběrových řízeních získala zakázku na přestavbu zhruba poloviny objektu č.144 (bývalý klášter v Nové Pace) firma MBQ, která nabídla ve výběrové řízení celkovou částku 107 mil. Kč. Finanční prostředky za přestavbu kláštera získal Život bez bariér částečně z dotace EU cca 45 mil. Kč, 21 mil. Kč přispělo město Nová Paka a 36 mil. Královéhradecký kraj. Za tuto spolupráci a partnerství patří velký dík. Staveniště bylo předáno dne 30.11. 2020.Stavba je plánována na období 14-ti měsíců a výsledkem by mělo být opravené 2. podzemní podlaží včetně propojená se stávajícím objektem Centra bez bariér, 1. podzemní podlaží a 1. nadzemní podlaží. Součástí oprav bude i revitalizace rajské zahrady i když původně nebyla součástí projektů. Prostory budou využity pro činnosti stávajících sociálních služeb denní stacionář, sociální rehabilitace a sociální poradenství. Část objektu bude sloužit pro nově vznikající komunitní centrum. Již nyní připravujeme dotazník, kde bychom chtěli, aby se veřejnost účastnila ankety a přispěla nápady, názory, jaké činnosti a pro jaké skupiny lidí by bylo možné komunitní centrum využít. Určitý plán a představu máme, ale vždy je dobré znát poptávku z řad veřejnosti. Anketa bude zveřejněna na www.zbb.cz na Fcb a na webových stránkách města Nová Paka. Po 15-ti letech příprav se Životu bez bariér postupnými kroky podařilo dojít do poloviny cíle, kterým je oprava a oživení nejstarší kamenné stavby v Nové Pace a zároveň dominanty města Nová Paka. Jsem ráda, že z dotace EU prostřednictvím MAS získá Život bez bariér navíc i dotaci na vybavení prostor. Za téměř 3 mil. budou prostory vybaveny novými stoly, židlemi, nábytkem, kuchyní na míru, počítačovou technikou, ozvučením. Nebude chybět ani místnost pod názvem Snoezelen.  Více než rok předpokládáme velká omezení nejen kolem kláštera, kde budou stavební práce probíhat, ale i v rámci našeho stávajícího provozu. Bude omezen přístup zčásti do objektu Centrum bez bariér, zvýšený hluk, omezené parkování. Služby ani aktivity organizace však v žádném případě omezeny nebudou, již nyní jsme zajistili drobné změny. Např. Půjčovna kompenzačních pomůcek se přestěhovala do třetího objektu v areálu kláštera.  To vše však za to stojí, aby se dílo podařilo a klášter znovu po 16-ti letech ožil.