Studenti Univerzity 3. věku Kopidlno v Novopackém klášteře

Dne 17. června 2024 ředitelka Života bez bariér, z.ú. Jitka Fučíková přivítala studenty (seniory), kteří v Kopidlně studují Univerzitu 3. věku „Téma barokní stavby“. Účastníci měli možnost prohlédnout si Novopacký klášter, nahlédli i do prostor 3. nadzemního podlaží, které na opravu teprve čeká. V barokním sále proběhla prezentace Života bez bariér, z.ú. a jeho dvacetiletá historie a aktivity, které organizace provozuje. Předané prezentační materiály byly pro přítomné přínosem. Současně byla představena historie  kláštera a také, jak postupně byl objekt revitalizován do současné podoby.  Přítomní ocenili využití kláštera, bezbariérovost a funkčnost. Odjížděli s přáním opět se přijet podívat.