V bělohradské základní škole si děti povídaly o životě s postižením

Dne 22.6.2016 zavítali lektoři Života bez bariér, z.ú., do ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohradě s projektem Prevence proti úrazům.

Během besedy, kterou navštívilo 96 žáků z prvních a druhých tříd, se žáci dozvěděli, jak se žije s různým zdravotním postižením. Pro děti bylo nejzajímavější povídání s nevidomou lektorkou Růženkou, která jim ukázala různé pomůcky, usnadňující lidem se zrakovým postižením každodenní život. Děti se nadšeně zapojily i do praktické části besedy, kdy si mohly vyzkoušet pomůcky ulehčující pohyb osobám s tělesným postižením - invalidní vozíky a chodítka - a drobné kompenzační pomůcky pro sebeobsluhu. Po dobu velké přestávky si mohli vyzkoušet jízdu po školním dvoře na elektrické tříkolce i žáci z jiných tříd.

Smyslem celé akce byla především prevence a povídání si o ochraně svého zdraví.  Žáci si odnesli spoustu zážitků, poučení a informací o životě s postižením a o tom, jak předcházet úrazům. Vždyť zdraví je to nejcennější, co člověk má.

Více fotografií můžete vidět zde.