Prevence proti úrazům

Základní škola Vidochov v Novopackém klášteře

Prevence proti úrazům, které pro základní školy dlouhodobě pořádá Život bez bariér, z.ú., školáky velmi baví. Užijí si dopoledne plné soutěží a hlavně získají základní informace v oblasti první pomoci. Dne 6. června 2024 navštívila Novopacký klášter Základní škola Vidochov. Celkem 28 dětí ve věku od 6 let do 12 let mělo připraveno bohatý program. V první části přivítal školáky místostarosta města Nová Paka mgr. Milan Pospíšil a ředitelka Života bez bariér, z.ú. paní Jitka Fučíková dětem představila aktivity a činnosti, které jsou zajišťovány lidem s postižením.

Mateřská škola Vidochov v Novopackém klášteře

Dne 5. června 2024 navštívila MŠ Vidochov Novopacký klášter. Život bez bariér, z.ú. připravil pro 13 dětí bohatý program. Formou pohádky poznaly historii kláštera. Měly možnost podívat se na studnu v rajském dvoře, vidět utajená schodiště a prozkoumat „poklady z půdy“. Dětem se velmi zalíbila omalovánka mnicha, kdy jejich úkolem bylo obrázek vymalovat tak, aby se jim mnich nejvíce líbil. Všechna jejich krásná díla jsou vždy vystavena v ambitu kláštera.

Prevence proti úrazům - Zpravodaj ZŠ Komenského, Nová Paka

Prevence proti úrazům pro 7. ročníky

Dne 26.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 7. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije vozíčkářům“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila krátce činnosti organizace. Zakladatel organizace Josef Fučík vyprávěl přítomným vlastní příběh, že i na vozíku lze pracovat, cestovat a žít plnohodnotný život. Ukázal drobné pomůcky pro soběstačnost. Představil novinku elektrický invalidní vozík a jeho „vychytávky. Tématem byla i bezbariérovost ve městě a okolí.

Prevence proti úrazům pro 6. ročníky

Dne 20.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 6. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila aktivity a činnosti organizace. Ukázala přítomným kompenzační pomůcky a drobnosti, které jsou pro osoby na invalidním vozíku důležité. Tématem diskuse byla i bezbariérovost ve městě.

Prevence proti úrazům pro 2. ročníky

Dne 18.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 2. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde školitelé dětem přiblížili příběhy plné radostí i strastí. Přítomné upoutal i příběh z knihy Poselství novopackého klášterního mnicha, aby děti vnímali atmosféru prostor Novopackého kláštera.

Prevence proti úrazům pro 4. ročníky

Dne 14.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 4. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

Prevence proti úrazům pro 3. ročníky

Dne 13.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 3. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

Prevence proti úrazům pro 5. ročníky

Dne 12.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 5. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

„Prevence proti úrazům“ na Základní škole Komenského v Nové Pace

V pondělí 19. 11. 2018 jsme byli tradičně na Základní škole Komenského v Nové Pace, kde se konaly další besedy na téma Prevence proti úrazům neboli jaké to je žít na vozíku.

Prevence proti úrazům na Základní škole Husitské v Nové Pace

Na svatého Valentýna jsme navštívili Základní školu Husitskou v Nové Pace, kde se konala další beseda na téma Prevence proti úrazům.

Na základní škole Komenského v Nové Pace jsme tradičně dělali besedu na téma „Prevence proti úrazům“

V jeden prosincový den jsme navštívili už tradičně základní školu Komenského v Nové Pace, kde se konala další beseda na téma Prevence proti úrazům.

Na ZŠ v Husitské ulici jsme byli na besedách "Prevence proti úrazům"

Během listopadu jsme ve třech termínech 8., 10., 16. 11.2016 navštívili Základní školu v Husitské ulici v Nové Pace, kde se konaly už po několikáté besedy na téma "Prevence proti úrazům".

Po roce opět na základní škole v Komenského ulici v Nové Pace

Dne 4. 11. 2016 jsme navštívili už podruhé základní školu Komenského v Nové Pace, kde se konala další beseda na téma Prevence proti úrazům.

Prevence proti úrazům na základní škole ve Smidarech

Stránky