V Centru bez bariér začalo jaro

Výrobky, které v průběhu roku vznikají pod šikovnými rukami našich zaměstnanců se zdravotním postižením, jste mohli obdivovat ve dnech 13. a 14. března v areálu bývalé nemocnice v Centru bez bariér v Nové Pace, kde se konal tradiční Jarní jarmark. Ten opět přilákal mnoho milých návštěvníků, kteří k nám přišli načerpat jarní energii. Někteří využili dne otevřených dveří a se zvědavostí a zájmem si prohlédli prostory půjčovny kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, chráněné dílny nebo ubytování

Děkujeme všem, kteří podpořili naši snahu návštěvou, a budeme se těšit na další příležitosti k setkání.

Zde si můžete prohlédnout námi připravované další akce tohoto roku.
Fotogalerie