V klášteře v Nové Pace bude denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou a demencí

Alzheimerova choroba a demence se staly epidemií tohoto století.  Široká veřejnost zatím nemá zcela pojetí o tom, co se pod touto nemocí skrývá. Je mnoho otázek bez odpovědí. Postihuje více muže nebo ženy? Je na tuto nemoc lék? Zvládne rodina pečovat o svého blízkého, když se nemoc v rodině projeví? Může se každý předem otestovat, aby věděl, zda je ještě zdráv a bez příznaků této choroby?

Každý příběh osoby s demencí nebo Alzheimerovou chorobou je jiný, u každého se může projevovat jinak. Na všechny otázky hledali i zaměstnanci Života bez bariér odpovědi. Důvodem je skutečnost, že v klášteře v Nové Pace bude nově otevřen denní stacionář, rozšířený o další cílovou skupinu, kterou jsou osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou. Věk zájemce není omezen. Proto velkým přínosem pro všechny přítomné zaměstnance byl seminář s názvem „Jak porozumět uživateli s demencí“ a další vzdělávací programy, které pracovníci sociálních služeb Života bez bariér v Nové Pace v roce 2022 absolvovali.

Pečujete o lidi s Alzheimerovou chorobou?

Denní stacionář Života bez bariér bude od září 2022 rozšiřovat službu pro lidi s touto chorobou. Jedním z hlavních cílů je pomoci pečujícím, kteří se starají o své blízké a dopřát jim mít volný čas i na sebe. Poskytnout rady v oblasti ošetřování, odborného sociálního poradenství, kompenzačních pomůcek,…Denní stacionář si přeje zachovat kvalitu života člověka s Alzheimerovou chorobou co nejdéle, respektovat jeho individualitu a pomoci mu být ještě chvíli užitečný.

Kde nás najdete? Zpočátku bude Denní stacionář v nové budově Centra bez bariér, Opolského 148, Nová Paka a od ledna 2023 se přestěhuje do zrekonstruovaného bývalého kláštera. Počet míst je omezen. Informace Vám poskytne vedoucí služby paní Mgr. Věra Dejmková, tel: 727 952 639, e-mail: vera.dejmkova@zbb.cz a sociální pracovník Bc. Miroslav Dvořák tel:  602 393 368.

Jitka Fučíková