Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uhradila postel do půjčovny KP

Život bez bariér, z. ú. vlastní rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek. K dispozici jsou chodítka, postele, motomedy, koupelnové programy, vozíky mechanické, elektrické, tříkolky a mnoho dalších pomůcek pro osoby s handicapem, seniory nebo lidem po úrazu. V současné době jsou nejvíce požadovány polohovací elektrické postele. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispěla dobré věci a uhradilazánovní polohovací postel. Přínosem bylo i načasování nákupu postele. Zájemce prodělal těžký úraz, nutně po hospitalizaci potřeboval polohovací postel a díky VDV měl tuto pomůcku téměř okamžitě k dispozici. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové patří mezi stálé přispivatele Života bez bariér, z.ú. a velmi si vážíme finanční pomoci. Vždyť kompenzační pomůcky řeší pro zájemce to nejdůležitější, kterým je zlepšení zdravotního stavu anebo určitý komfort v době nemoci.

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“