Výlet do železniční minulosti

Denní stacionář Club Gentlemanů

V rámci klubu gentlemanů jsme si minulý čtvrtek udělali výlet do železničního muzea v Jaroměři.

Vzhledem k tomu, že máme klienty s různorodými zálibami, které kdysi vykonávali, je třeba jim je znovu připomenout v reálu. Jeden z našich uživatelů kdysi pracoval jako nádražák a tak jsme se nemohli dopravit na místo i zpět jinak, než vlakem. A to i přes to, že má omezenou stabilitu a pohybuje se pomocí chodítka. Byla nutná pouze dopomoc pracovníků a v neposlední řadě jeho vůle i tolerance ostatních zúčastněných.

V muzeu bylo pak možné vidět různá torza parních lokomotiv, které zde čekají na rekonstrukci, originální točnu, náhradní díly, stará návěstidla a vagony. Vše doslova dýchalo nostalgií…

Velikým obohacením pro všechny ostatní bylo vyprávění našeho klienta o železniční minulosti, tak jak ho ti mladší neměli možnost poznat.

Přikládáme opět několik fotografií a těšíme se na další tematickou akci klubu!

 

Štítky: