Základní škola Komenského, ul. Komenského 555, Nová Paka

 Základní škola Komenského

 Komenského 555

 

Přístupný objekt
     

Vstup a interiér

Objekt se nachází ve svahu, v ulici Komenského. Objekt se skládá ze dvou budov. Z hlavní budovy, která je čtyřpodlažní a kde probíhá výuka, a jednopodlažní sportovní haly. Obě budovy jsou propojeny proskleným spojovacím průchodem.

K hlavnímu vstupu do hlavní budovy se dostaneme po svahu se sklonem 9 %, přes kaskádu schodů (+4, +6, +4), které vedou na rovnou plochu ze zámkové dlažby. Vlastní vstup je bariérový a je umožněn přes + 4 schody (šířka 323 cm, hloubka 33 cm výška 14 cm) dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 73 cm) otevíranými směrem ven. Dveře jsou umístěny v nice (šířka 298 cm, hloubka 53 cm), kde je osazena zvonková signalizace (výška 134 cm). Následuje zádveří (šířka 298 cm, hloubka 711 cm) zakončené dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 88 cm), ke kterým vede +11 schodů.

Hlavní budova má celkem 3 vedlejší vchody.  1. vedlejší vchod je bezbariérový, je umístěn v zadní části budovy. Je realizován jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) otevíranými směrem ven. Následuje zádveří (šířka 375 cm, délka 306 cm) zakončené dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 75 cm) otevíranými směrem dovnitř, ze kterého se sestupuje do suterénu (- 3, -8, -9 schodů), kde se nachází školní jídelna. Ze zádveří í se dále vstupuje do chodby, odkud vede vedlejší schodiště do 3. NP (+9, +8, +9; +9, +8, +9; +9, +8, +11). V zádveří se dále nachází výtah (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 108 cm, hloubka 136 cm; 1 ovládací panel ve výšce 126 cm; madlo na čelní stěně ve výšce 111 cm; sedátko 30 x 30 cm ve výšce 50 cm), který spojuje -1.  až  +3. NP).

Další dva vedlejší vchody jsou bariérové a nacházejí se v zadní části budovy. 2. vedlejší vstup je realizován přes + 3 schody (šířka 242 cm, hloubka 30 cm, výška 15 cm) dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x  75 cm) otevíranými směrem ven. Následuje otevřené zádveří (šířka 268 cm, délka 800 cm), které ústí do chodby. V ní se po obou stranách budovy nachází hlavní schodiště do 3. NP (+16, +16, +16, +16, +16, +16).

Hlavní vchod do sportovní haly se nachází v postranní ulici Školní a je bezbariérový.  Vede k němu nájezd ze zámkové dlažby se sklonem 13 %.  Vedle nájezdu je možné využít také schodiště - 5 schodů (šířka 223 cm). Vlastní vchod je umožněn dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 103 cm) otevíranými směrem ven umístěnými v nice (šířka 226 cm, hloubka 81 cm), kde je umístěna zvonková signalizace (výška 130 cm). U dveří je práh 2 cm. Následuje zádveří (šířka 226 cm, hloubka 286 cm) zakončené dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 103 cm) otevíranými směrem dovnitř. Hala má celkem 3 vedlejší vchody, které slouží jako únikové.  1. vedlejší vchod je také v ulici Školní, je bariérový a vede k němu únikové schodiště -15 schodů (šířka 194 cm), které je zakončeno na betonové podestě (šířka 194 cm, hloubka 244 cm). Vlastní vstup je realizován dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 82 cm) otevíranými směrem ven. U dveří je práh 2 cm a vstupuje se jimi do chodby.  2. a 3. vedlejší vchod se nachází na protější straně budovy, v Jiráskově ulici, kde vede asfaltová silnice se sklonem 9%.  Před 2., bezbariérovým, vchodem je rovná zámková dlažba a vstupuje se dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 cm) otevíranými směrem ven s prahem 2 cm přímo do prostoru palubovky.  U 3. vstupu je ocelové schodiště + 7 schodů (šířka 200 cm) opatřené zábradlím (výška 105 cm).

Hygienické zázemí

Ve školní jídelně je k dispozici jedna společná přístupná toaleta umístěná v oddělení WC dívky (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 168 cm, hloubka 172 cm; WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly délky 83 cm) a nepřístupné toalety WC dívky a WC chlapci. WC chlapci má 2 předsíně (dveře šířka 70 cm; šířka 178 cm; hloubka 170 cm, 291 cm; 2 umyvadla; fukar na ruce), ze kterých se vstupuje do 2 kabin (dveře šířka 60 cm; šířka 88 cm, hloubka 133 cm). WC dívky má předsíň (dveře šířka 70 cm; šířka 145 cm, hloubka 292 cm, ze které se vstupuje do 3 kabin (dveře šířka 60 cm, šířka 86 cm, hloubka 138 cm).   

V hlavní budově jsou k dispozici v přízemí až 2. NP stejné nepřístupné toalety WC dívky a WC chlapci. WC chlapci má dvě předsíně (dveře šířka 80 cm; šířka  295cm, 176 cm; hloubka 295 cm, 734 cm), z kterých se vchází do 5 kabin (dveře šířka 60 cm; šířka 80 cm, hloubka 121 cm). WC dívky mají dvě předsíně (dveře šířka 80 cm; šířka 118 cm, 160 cm; hloubka 88 cm, 509 cm), ze kterých se vchází do 6 kabin (dveře šířka 60 cm; šířka 90 cm, hloubka 132 cm).
Ve 3. NP je k dispozici samostatná přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 138 cm, hloubka 153 cm; WC mísa je opatřena jedním pevným a jedním sklopným madlem délky 78 cm) a nepřístupné toalety WC dívky a WC muži. WC chlapci mají předsíň (dveře šířka 60 cm; šířka 141 cm, hloubka 138 cm), ze které se vchází do 2 kabin (dveře šířka 60 cm; šířka90 cm, hloubka 138 cm). WC dívky mají předsíň (dveře šířka 70 cm; šířka 261 cm, hloubka 114 cm), ze které se vstupuje do 2 kabin (dveře šířka 70 cm; šířka 120 cm, hloubka 133 cm).                                                                                                         

V tělocvičně je k dispozici jedna společná samostatná přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 161 cm, hloubka 155 cm; WC mísa je opatřena jedním pevným madlem délky 60 cm a jedním sklopným madlem délky 80 cm), která je přístupná z předsíně (šířka 218 cm, hloubka 415 cm). V suterénu tělocvičny (-8 schodů) je k dispozici 6 šaten s WC a se sprchou, dále nepřístupné toalety WC chlapci a WC dívky.

Parkování

Parkovat je možné před školou v ulici Komenského na vyhrazeném parkovišti (cca 10 parkovacích míst) a na vyhrazeném parkovišti za sportovní halou (cca 26 parkovacích míst). Parkovací místa pro držitele průkazu ZTP/P nejsou vyhrazena.

Další informace na: http://zsnovapaka.cz/