Mapování vzdělávací instituce

Základní škola, ul. Husitská 1695, Nová Paka

 Základní škola

 Husitská 1695, Nová Paka

 

Nepřístupný objekt
   

Základní škola Komenského, ul. Komenského 555, Nová Paka

 Základní škola Komenského

 Komenského 555

 

Přístupný objekt
     

Sbor Jednoty bratrské, ul. Kollárova 456, Nová Paka

Sbor Jednoty bratrské, ul. Kollárova 456

 

Nepřístupný objekt

  

Městská knihovna, F. F. Procházky 70, Nová Paka

 Městská knihovna

 ul. F.F. Procházky 70

 

Částečně přístupný objekt

      

Integrovaná střední škola, Kumburská 846 a 1136, Nová Paka

 Integrovaná střední škola

 Kumburská 846 

 Nepřístupný objekt 

 

 Integrovaná střední škola

  Kumburská 1136

Částečně přístupný objekt

    

 

 

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka

 Základní umělecká škola

 Masarykovo náměstí 1

Objekt nepřístupný

  

 

Střední škola gastronomických služeb, Masarykovo náměstí 2

 Střední škola gastronomických služeb

 Masarykovo náměstí 2

Částečně přístupný objekt

    

 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740, Nová Paka

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Kumburská 740

 Přístupný objekt

    

Dům dětí a mládeže Stonožka, U Teplárny 1258

Dům dětí a mládeže Stonožka

U Teplárny 1258

 Objekt částečně přístupný