Zúčastnili jsme se dalšího jednání Pracovní skupiny pro metodiku mapování

V úterý, 16. února, se zástupci Života bez bariér zúčastnili dalšího setkání Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace přístupnosti prostředí, jejíž jsou členy. Zázemí pracovnímu jednání poskytla Fakulta architektury ČVUT. 

Prvním bodem programu bylo shrnutí ověřovacích testů přenastavených limitů navrhované Metodiky mapování a kategorizace komunikací a tras. Vznik této metodiky inicioval zejména zájem měst a obcí o mapování infrastruktury. Jedním ze stěžejních bodů jednání byla finalizace návrhu této metodiky, jejíž znění naleznete na webových stránkách projektu Přes bariéryZDE.

Druhým bodem jednání, který souvisí s připraveným materiálem metodiky k trasám a komunikacím, byl manuál, který by se zabýval metodami sběru dat. Vzhledem k obsažnosti materiálu a nutnosti jeho dalšího zpracování a ověření byl ustanoven užší pracovní tým, který má pod vedením Jana Krčála do června 2016 připomínkovat a zpracovat navrhovaný materiál a posléze jej představit na červnovém jednání Pracovní skupiny. 

Dalším důležitým bodem programu byla problematika úkolu vytvoření jednotné metodiky mapování, který dostalo MMR v souvislosti se schválením Národního plánu vyrovnávání příležitostí OZP. Zástupce MMR, Petr Novák, oznámil, že jednání v této věci bylo odloženo z důvodu pracovního nasazení souvisejícího s novelou stavebního zákona. Nicméně všechny přítomné uklidnil, že shledává stávající metodické pokyny za kvalitní a v praxi realizované a je jeho zájmem zachovat metodiku v současném znění.

Pokud byste rádi poskytli informace o přístupnosti Vašeho objektu či veřejných objektů ve vašem městě občanům a návštěvníkům, podívejte se na informace o našem projektu Mapování přístupnosti objektů, v jehož rámci využívá Život bez bariér jednotnou Metodiku kategorizace přístupnosti objektů, vytvořenou v rámci projektu Přes bariéry, neváhejte nás kontaktovat pro více informací na jitka.fucikova@zbb.cz. Více také v přiloženém letáčku pod článkem. 

Štítky: 
PřílohaVelikost
Image icon letak_mapovani_zbb.png151.01 KB