Informace o pronájmu kompenzačních pomůcek

  • s uživatelem je při pronájmu kompenzační pomůcky uzavřena písemná smlouva o pronájmu kompenzační pomůcky
  • k sepsání smlouvy je nutné předložit platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • uživatel je povinen uhradit platbu za pronajatou kompenzační pomůcku v den výpůjčky
  • cena za pronájem je stanovena dle aktuálního ceníku schváleného statutárním zástupcem Života bez bariér, z.ú.
  • půjčovna je otevřena denně od 8.00 - 15.00 hodin, na adrese Denní stacionář - budova 3, Opolského 165, Nová Paka - v jiném čase pak po předchozí domluvě na tel.: 720 994 024 či e-mailu: sitja@seznam.cz
  • s vhodným výběrem kompenzační pomůcky Vám pomůže proškolený pracovník
  • pronájem lze prodloužit na libovolně dlouhou dobu po předchozí telefonické domluvě
  • v případě zájmu je zajištěna doprava pomůcky ke klientovi a její na(vy)stěhování do/z bytu klienta

   

   Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na tel. číslech: 720 994 024, 603 434 833 nebo e-mailu: sitja@seznam.cz