Vzdělávání

Mezi klienty neziskové organizace Život bez bariér, z.ú. patří osoby se zdravotním postižením a senioři. V rámci poskytovaných sociálních služeb se snažíme podpořit jejich samostatnost a nezávislost prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí. U některých z nich mohou rozvoj jejich schopností a nově nabité dovednosti vést k zisku zaměstnání, u jiných mohou snížit jejich závislost na pomoci druhé osoby.                            

Vzdělávací aktivity představují nedílnou součást námi poskytovaných sociálních služeb, jejichž cílem je usnadnit našim klientům život v rámci většinové společnosti.

Vedle každodenních individuálních vzdělávacích aktivit, organizuje Život bez bariér, z.ú. již od roku 2006 také Vzdělávací kurzy, které jsou určeny jak pro klienty naší organizace, tak pro klienty, případně členy, dalších regionálních organizací, které se zabývají poskytováním péče a podporou integrace osob se zdravotním postižením a seniorů.

Do nabídky kurzů patří jak ty, které rozšiřují znalosti klientů v dané oblasti, např.: Kurzy počítačových dovedností, kurzy anglického jazyka, kurzy finančního vzdělávání, tak také kurzy zaměřené na rozvoj manuální zručnosti, jako jsou např.: Kurzy ručních prací (keramika, tkaní, ruční papír, …)