Počítačové kurzy

Od roku 2015 probíhá vzdělávání počítačových dovedností individuálně v rámci bezplatné služby sociální rehabilitace
Obraťte se na nás v případě jakéhokoliv dotazu na tel.727 952 639 , či e-mailu: sluzby@zbb.cz

 

Kurzy počítačových dovedností 2013, 2014

Počítačové kurzy nabízí občanské sdružení svým klientům již několik let. Poslední z řady doposud realizovaných kurzů - Kurzy počítačových dovedností v Centru bez bariér, byly spuštěny v únoru 2013 pod vedení p. Petra Šusty. Každý čtvrtek zasedne za počítačovou klávesnici celkem šestnáct klientů sociálních služeb z řad zdravotně postižených a seniorů. Individuální přístup lektora a kvalitní vybavení pro zdravotně postižené; například v podobě hlasového výstupu, speciální klávesnice a počítačové myši, umožňuje klientům naučit se uživatelsky ovládat základní programy určené pro tvorbu textů, správu dat, úpravu fotografií, používání internetu a pod.
V případě zájmu o účast na kurzu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám sdělíme bližší informace.  

    

Realizaci kurzů v letech 2013 a 2014 podpořily :

Nadace Škola hrou 

Nadace ČEZ  

Děkujeme všem, kteří počítačovou gramotnost klientů soc. služeb podporují!

Pojďte s námi VYKROČIT DO PRÁZDNIN

VYKROČENÍ DO PRÁZDNIN

28. 6. 2013 OD 10:00hod

Denní stacionář občanského sdružení Život bez bariér Vás srdečně zve na netradiční vykročení do prázdnin

V krásném prostředí Prachovských skal jsme pro Vás připravili krátký pochod, v jehož průběhu se budete mít možnost setkat s lesními bytostmi (skřítkové, víly, hejkal, bludička), které pro Vás budou mít přichystány zábavné úkoly.

Na závěr akce se přesuneme do autokempu Jinolice, kde si na ohništi společně opečeme buřty a zazpíváme při kytaře.

Délka trasy pochodu je 1,5km.
Prostředí Prachovských skal není vhodné pro vozíčkáře, prostory autokempu Jinolice jsou bezbariérové.

Akce je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Vstupné do Prachovských skal je zdarma
Zajištění občerstvení 50,-Kč (párek, nápoje, perník)

Monitory od ČSOB

Dne 3.5. získalo naše sdružení darem 8 LCD monitorů od ČSOB Praha. Monitory budou využity k modernizaci počítačové techniky administrativního zázemí organizace a k vybavení PC učebny pro vzdělávání zdravotně postižených klientů. Za darovanou techniku moc děkujeme.