Cílové skupiny

Aktivity neziskové organizace Život bez bariér, z.ú. mají za cíl pomoci především následujícím skupinám obyvatel:

  1. Osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným, sluchovým a/či zrakovým zdravotním postižením či s chronickým nebo s chronickým duševním onemocněním 
  2. Seniorům
  3. Rodinným příslušníkům a osobám blízkým pečujícím o zdravotně postižené a/či seniorní členy rodiny 

Ve snaze podporovat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti organizuje Život bez bariér, z.ú. také akce pro širokou veřejnost. Jedná se o akce společenské, kulturní i vzdělávací i akce určené žákům základních a středních škol či takové, jejichž cílem je podpora udržitelnosti chráněných pracovních míst.