Kulturní, společenské a vzdělávací akce

Hlavní kulturně společenskou akcí občanského sdružení, která je určená široké veřejnosti, je benefiční festival Klášter žije!

Jedná se o jednodenní kulturní akci, která probíhá každý rok v červnu v areálu sdružení, býv. klášter v Nové Pace, která je spojena s prezentací neziskových aktivit a kterou občanské sdružení pořádá s cílem propojit svět osob se zdravotním postižením se světem široké veřejnosti. Na přípravě a realizaci festivalu se podílí zdravotně postižení zaměstnanci sdružení i klienti sociální rehabilitace. Festival se skládá především z vystoupení hudebních skupin různých žánrů a doprovodného programu, v němž jsou prezentovány sociální služby a výrobky zdravotně postižených zaměstnanců i klientů.  Akce se koná v novopackém klášterním areálu, jehož celé prostředí je bezbariérové.

Celý výtěžek akce jde na obnovu bývalého klášterního areálu, v jehož prostorách vzniká centrum služeb pro zdravotně postižené, seniory i širokou veřejnost.

Nasajte atmosféru festivalu! - Prohlédněte si výběr z fotografií, pozvánek a novinových článků dokumentujících průběh předchozích ročníků, naleznete je zde.

K dalším společenským akcím určeným pro širokou veřejnost patří Čarodějnice na Klášteře, pořádané každoročně vždy 30. dubna v novopackém klášterním areálu sdružení. Také prostřednictvím této akce se sdružení snaží bývalý klášterní areál oživit. V průběhu večera si můžete poslechnout vystoupení různých hudebních skupin, zatančit si, prohlédnout si areál sdružení, opéci si buřta a samozřejmě přihlížet pálení čarodějnic.  

Podívejte se, jak to vypadá, když do klášterního areálu dorazí Čarodějnice.

Vedle pravidelných akcí pro Vás pořádáme také akce jednorázové, jakou jsou např. výstavy, přednášky, vzdělávací kurzy, promítání dokumentárních filmů, a další. Informace o nich naleznete na hlavní straně našich www stránek v sekci Připravujeme.

Srdečně Vás zveme také na kulturní akce určené osobám se zdravotním postižením a seniorům

    

 

 

 

Přednáška „Příběh Emílie Frejové, přeživšího lidického děvčete“

V pátek 23. února 2024 v barokním sále Novopackého kláštera uspořádalo MKS Nová Paka ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií přednášku „Příběh Emílie Frejové, přeživšího lidického děvčete“.