Arteterapie

Od října 2023 se k pravidelné čtrnáctidenní aktivitě „Muzikohraní“ (hudební setkávání s klienty Denního stacionáře a klienty Lady Club & Gentleman Club) přidala další aktivizační činnost „Arteterapie“. V úterý 17. října 2023 proběhla premiéra této psychoterapie. Pro klienty to bylo zase něco nového a rychle si novou činnost oblíbili a těší se příští na setkání.

Arteterapie je, jak už sám název napovídá, spojením výtvarného umění s psychoterapií. Smyslem arteterapie není naučit klienta malovat, ale naopak rozpustit strach z tvorby. Cílem není výsledek, ale proces a hra s barvou. Není tedy podmínkou, že klient arteterapie musí umět malovat.
V arteterapii se dají využívat jakékoli výtvarné techniky, práce s malbou, kresbou, koláží, prostorovými objekty, fotografií, animací atd. 
Existují také různé druhy arteterapie, ne vždy je potřeba aktivně tvořit, někdy se stačí jen dívat.
Sama tvorba může být léčbou. Někdy není potřeba obrazy dlouze rozebírat a interpretovat. Vhodná technika dokáže ovlivňovat psychický i somatický stav člověka. Konkrétní techniky nám můžou pomoci ovlivňovat naše psychické ladění a rozvíjet motorické schopnosti. Arteterapie nás může naučit trpělivosti a pečlivosti.
Už samotný výtvarný zážitek umožňuje ventilovat některé naše nepříjemné pocity. Pomáhá nám smířit se s realitou a poznávat svět kolem nás. 
Již mnoho známých umělců v historii využívalo léčebných účinků umění samo na sobě, například Vincent van Gogh, Edward Munch, Frida Kahlo či mnoho dalších. Díky tvorbě našli smysl života, získali novou energii nebo ventilovali vnitřní napětí.