Červnové besedy Prevence proti úrazům

Ani v červnu jsme s besedami pro žáky základních a středních škol „Prevence proti úrazům“ nezaháleli. O besedě v Lázních Bělohradě jsme již informovali, viz https://www.zbb.cz/clanek/v-belohradske-zakladni-skole-si-deti-povidaly-o-zivote-s-postizenim, ve stejném měsíci se konaly ještě další dvě besedy.

V úterý 28. června 2016 přijelo na besedu do novopackého Centra bez bariér 35 studentů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Vrchlabí, které s problematikou handicapu a prevence seznámili lektoři Jirka a Maruška. Studenti byli velmi vnímaví a zajímala je řada podrobností, týkajících se kompenzačních pomůcek a bezbariérovosti. Aktivně využili i možnosti vyzkoušet si jízdu na mechanickém invalidním vozíku a velmi je překvapilo, že pohybovat prostřednictvím této pomůcky není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Studenty zajímaly i bezbariérové úpravy automobilu.

O den později, 29. června 2016 čekalo na besedu o prevenci úrazů 140 žáků ze Základní školy v Zásadě. Tématem zdravotního postižení je provedli lektoři Maruška, Jirka a Růženka. Děti zajímaly především kompenzační pomůcky a příběhy ze života s postižením. Lektoři ocenili bezbariérové úpravy školy stejně jako připravené občerstvení a pozvání na oběd.

Těšíme se na nový školní rok a další žáky a studenty, kterým budeme moci předat naše zkušenosti, postřehy z každodenního života s postižením a upozornit je na to, jak se vyvarovat chování, které pro jejich další život může mít fatální následky.