Dar na opravu kláštera

18. listopadu se zástupci občanského sdružení Život bez bariér zůčastnili v prostorách pražské rezidence velvyslance USA slavnostního vyhlášení grantového řízení Nadace Občanského fóra. Po příspěvku na opravu výtahu, který sdružení obdrželo v minulém roce, přispěla letos Nadace OF 50 000,-Kč na opravu a vytištění dešťových žlabů a svodů na památkově chráněné budově bývalého klášterního areálu v Nové Pace, který se sdružení postupně snaží revitalizovat a přeměnit na Centrum služeb pro seniory, zdravotně postižené a širokou veřejnost.

 

Finanční prostředky získalo sdružení z grantového programu Památky a zdraví. V rámci tohoto programu jsou poskytovány granty na záchranu historických budov, v jejichž prostorách jsou/budou provozovány sociální či zdravotní služby.

Děkujeme Nadaci Občanského fóra za finanční a morální podporu našeho záměru.

Podrobné informace týkající se doposud realizovaných etap projektu obnovy bývalé hlavní klášterní budovy v Nové Pace, včetně fotodokumentace a architektonické studie, naleznete zde.