Děkujeme za pomoc půjčovně kompenzačních pomůcek

Nadace Charty 77 podpořila jako každým rokem nákup kompenzačních pomůcek. Půjčovna Života bez bariér, z. ú. má dlouholetou tradici. V roce 2005 dostala prvních 7 mechanických vozíku od Nadace Vize 97, které nám osobně předala paní Dagmar Havlová. Tenkrát jsme je byli převzít v Řepích v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích v Praze. Nyní máme téměř 200 pomůcek, postupně nakoupených i některých darovaných od veřejnosti a jsou velkým přínosem pro ty, kteří je potřebují. Nezáleží ani na věku ani na druhu postižení. Půjčovna ročně rozveze téměř 160 pomůcek do domácností. Některé rodiny, které se starají o své blízké by měli velký problém bez možnosti zapůjčení elektrického polohovacího lůžka, toaletní židle, mechanického vozíku, schodolezu. Lidé s omezenou pohyblivostí, lidé po úrazu by nemohli řádně rehabilitovat bez našich motomedů, chodítek, šlapadel.

Za všechny pomůcky je potřeba poděkovat stálým přispěvatelům, nadacím a ostatním dárcům. V roce 2022 se podařilo díky Nadaci Charty 77 opravit fusaky, zakoupit mechanický vozík, opravit a vyměnit pneumatiky vozíků, opravit područky elektrických vozíků. Díky nadaci VDV máme elektrickou postel a město Lázně Bělohrad a Lomnice nad Popelkou přispěly  finančním příspěvkem na opravy pomůcek, aby byly opět v dobrém stavu, připravené pro další zájemce.