Jak porozumět uživateli s demencí?

Alzheimerova choroba se stala epidemií tohoto století. Přesto široká veřejnost nemá potřebné informace aby se dozvěděla o této civilizační chorobě více. Proto se dne 17.5.2022 konalo jedno z povinných vzdělávání našich pracovníků na téma „Jak porozumět uživateli s demencí.“ Kurzem provázela Mgr. Marcela Hauke. V průběhu dne tak měli možnost přímí pracovníci sociálních služeb, ale i nepřímí pracovníci Života bez bariér, z.ú. možnost dozvědět se mnoho informací např. Vývoj počtu osob s Alzheimerovou nemocí v ČR, rizikové faktory, příznaky, typy demencí a jejich fáze. Velkým přínosem byly příklady z praxe a hlavně diskuse na dané téma. Život bez bariér, z.ú. plánuje ve 4. čtvrtletí roku 2022 rozšířit denní stacionář právě o tuto cílovou skupinu. Děkujeme Mgr. Hauke za kurz, který pro všechny přítomné byl velkým přínosem. Přimlouvala bych se za to, aby obdobné informace byly jakoukoli formou zveřejněny široké veřejnosti, neboť tato problematika se týká mnoha rodin v ČR.