Jak se nevidomý a vozíčkář pohybují v našem "bariérovém" světě?

A co udělá nevidomý, když potřebuje přejít rušnou ulici či nakoupit? A jak si poradí vozíčkář, když dojede na konec chodníku a narazí na vysoký obrubník? Věřte, že řešení jsou různá a ne vždy příjemná.

Proto, aby se děti mohly takto ptát, nabízí Život bez bariér školám již několik let účast v projektu Prevence proti úrazům. I vás určitě zajímá, jak se z člověka stane vozíčkář či jak přijde o zrak, ale na ulici se ho na to většinou nezeptáte. Děti a žáci, kteří se do projektu zapojí, se ale zeptat mohou, a to bez zbytečného ostychu, protože vozíčkáři Jirka, Josef a Maruška a nevidomá Růženka jim svůj příběh povědí rádi, otevřeně a bez zábran.

První besedu projektu Prevence proti úrazům v tomto roce jsme uspořádali v našem Centru bez bariér pro děti z MŠ Stará Paka. Nejvíce děti zaujaly kompenzační pomůcky, jejichž půjčovnu Život bez bariér provozuje. Konkrétně si chtěli vyzkoušet vozíky a chodítka. Další besedy, které již proběhly, se uskutečnily v ZŠ Sobotka, ZŠ Chomutice a ZŠ Husitská Nová Paka.

Fotogalerii z proběhlých besed si můžete prohlédnout zde: ZDE

Děti se také se zajímaly o to, k čemu se používají drobné pomůcky, které lidé se zdravotním omezením používají pro zvládání každodenních aktivit, jako je oblékání, jídlo či vaření. Vyzkoušet si mohly například příbory se speciálním širokým protiskluzovým držadlem, či různé podavače a další pomůcky.

Po absolvování besedy byly děti pozvány na prohlídku naší chráněné dílny, jejichž prostory a výrobky se jim moc líbily.

Vzájemná spolupráce bude pokračovat v květnu, na kdy chystá mateřská školka vystoupení, na které jsme byli pozváni. 

Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví ČR, které v roce 2014 a 2015 realizaci projektu podpořilo.