Květen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Jeden z nejkrásnějším měsíců v roce jsme zahájili výletem do cukrárny ve Staré Pace, kam rádi jezdíme na kávu a dobrý zákusek. O pár dní později jsme vyjeli do zahradnictví Kruh v Roztokách u Jilemnice, abychom nakoupili sadbu květin a zeleniny na naši terasu. Dne 12. května byl Svátek matek, takže jsme vyráběli přáníčka a malovali obrázky s tématikou tohoto svátku.

V půlce měsíce proběhla velká akce ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín, centrem SASanka, která se jmenovala „Umíme se bavit napříč generacemi“. Smyslem této akce bylo ukázat, že každá generace má co nabídnout, a tudíž lze kvalitě trávit společný čas bez ohledu na věk. Program probíhal na terase Novopackého kláštera a skládal se z několika disciplín, po jejichž splnění účastník dostal menší odměnu.

Zapojili jsme se do akce „Dopis od srdce“, která zprostředkovává kontakt se seniory ve vybraných domovech důchodců, prostřednictvím osobních dopisů. Uživatelům se tato činnost velmi líbila, protože tak mohli udělat radost někomu jinému.

Na konci května nás čekal další výlet, tentokrát do hospitálu Kuks, kde na nás čekaly obdivuhodné sochy Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna a další zajímavosti, jako např. expozice Českého farmaceutického muzea zvaná „Kouzlo apatyky“, kterou jsme si podrobně prohlédli.

Po celý měsíc nesměly chybět pravidelné rozcvičky, společenské hry, zalévání květin, krmení rybiček, filmy na přání nebo trénování paměti.