Naši klienti bojovali o medaile na Zimních hrách v Horní Malé Úpě

Každoročně se část klientů denního stacionáře Života bez bariér účastní Zimních her Českého hnutí Speciálních olympiád . Nejinak tomu bylo i letos. Závody se konaly v týdnu od 10. do 15. ledna v Horní Malé Úpě. Proč se vlastně taková akce koná? Proto, aby si mohli zasportovat a zazávodit i lidé s mentálním postižením. Tito lidé se v běžném životě potýkají s řadou problémů. Například je pro ně složité porozumět informacím, které se na nás všechny valí každý den ze všech stran. Také mohou mít problém srozumitelně říci, co potřebují či co je trápí. Anebo potřebují více času na to, aby se o něčem rozhodli či si zvykli na něco nového v jejich životě. Často je jejich postižení doprovázeno také pohybovým omezením. Proto je výkon účastníků Speciální Olympiády posuzován pouze v hranicích toho, co jim umožní jejich pohybové a další schopnosti, a každému se nakonec dostane ocenění a uznání.
Celkem 6 klientů našeho denního stacionáře se v rámci olympiády zúčastnilo závodů jak v běžeckém tak ve sjezdovém lyžování. 

Zvládat pobyt a také zapojit se do boje o medaile jim pomáhaly tři naše kolegyně. Hry byly slavnostně zahájeny v pondělí 11.1.2016. Byly dodrženy veškeré sportovní regule (olympijský oheň, slib závodníků, slib rozhodčí). Speciálních her se letos zúčastnilo 147 sportovců. Našim klientům se tento rok opravdu dařilo. Vlastimil Šír vybojoval medaile ve všech třech kategoriích. Super G - bronz, obří slalom – bronz a ve slalomu stříbro. Ostatní sportovci závodili v běhu na lyžích. Vojtěch Voňavka vybojoval dvě zlaté medaile, Michal Horák stříbro, Jakub Militký zlatou a stříbrnou medaili, Iveta Dejlová stříbro a Kateřina Čapková 2 zlaté medaile.

Ceny nám předali Martina Středová, Vlastimil Harapes, ředitel soutěží Jaroslav Prouza, Zdena Syncová, Bořek Ševčík, seniorka roku – zakladatelka tradice lyžování Hana Svobodová a Hana Válková. Všem jmenovaným i dobrovolníkům děkujeme za skvěle připravenou akci

Náš obrovský dík patří také Masarykově základní škole Stará Paka za zapůjčení lyžařského vybavení a Nadaci Charty 77 za finanční příspěvek na pobyt a stravu klientů. Bez jejich podpory by se naši klienti této pro ně důležité sportovní akce zúčastnit nemohli, což by byla vzhledem k jejich sportovnímu nadšení a dosaženým výsledkům velká škoda.

Přejeme vám všem krásné zimní zážitky!

Článek o lyžařském zápolení našich klientů v únorovém vydání časopisu Achát si můžete přečíst zde.

Přečtěte si také o dalších výletech a exkurzích a sportovních akcích, které jsme zorganizovali pro ty, kteří chtějí být aktiviní i přes svůj věk a zdravotní omezení.

"Realizováno v rámci projektu "Sport pro všechny - OLP/2857/2016, podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje"