Návštěva z Nadace Občanského fóra

Začátkem srpna navštívila Život bez bariér paní Darja Zoubkova, členka dozorčí rady Nadace Občanského fóra, aby zkontrolovala, jakým způsobem využil Život bez bariér finanční prostředky, které od Nadace OF získal v roce 2013 a 2014 z grantového programu Památky a zdraví. V rámci tohoto programu jsou poskytovány granty na záchranu historických budov, v jejichž prostorách jsou/budou provozovány sociální či zdravotní služby.

Konkrétně se jednalo o 50 000,-Kč na opravu a vytištění dešťových žlabů a svodů na památkově chráněné budově bývalého klášterního areálu v Nové Pace, který se Život bez bariér postupně snaží revitalizovat a přeměnit na Centrum služeb pro seniory, zdravotně postižené a širokou veřejnost. A dále o částku 46 000,-Kč určenou na opravu výtahu v téže budově.

Kontrola proběhla bez výhrad a paní Zoubková se také živě zajímala o osud klášterní budovy.

Děkujeme Nadaci Občanského fóra za finanční a morální podporu naší činnosti.

Podrobné informace týkající se doposud realizovaných etap projektu obnovy bývalé hlavní klášterní budovy v Nové Pace, včetně fotodokumentace a architektonické studie, naleznete zde.