Po roce opět na základní škole v Komenského ulici v Nové Pace

Dne 4. 11. 2016 jsme navštívili už podruhé základní školu Komenského v Nové Pace, kde se konala další beseda na téma Prevence proti úrazům.

Besedu jsme začali jako každou jinou. Představili jsme se, řekli jsme odkud jsme a co vlastně Život bez bariér, z. ú. dělá a čím vlastně pomáhá. Překvapilo nás, že si nás od minulého roku pamatovali a věděli o nás informace, i když jsme minulý rok měli jiné třídy. Školitelé tohoto projektu nevidomá Růženka a vozíčkáři Jirka s Maruškou si brzy získali pozornost žáků a všechny bariéry byly pryč, když začali vyprávět jaké to je žít s handicapem. Žáky velmi zaujali historky ze života např. o cestování vlakem, bezbariérových přístupech, co vlastně vidí Růženka, jestli dokáže běhat a spousta dalších dotazů. Děti byly velice zvídavé a neustále vymýšlely nové a nové otázky

Žáci byli velmi nedočkaví, kdy si budou moci vyzkoušet všechny kompenzační pomůcky. Vyzkoušeli si jízdu na mechanickém vozíku, obsluhu kompenzačních pomůcek a jaké to je být nevidomý. Dále jsme s nimi probrali možnosti ochrany v situacích, kdy hrozí zranění s trvalým následkem. 

Věříme, že tato beseda přinesla ovoce a žáci budou dávat pozor a vyvarují se situacím, při kterých jde o zdraví i život.

Děkujeme za pozvání a za vstřícný přístup

I vy se můžete zapojit do debat se zdravotně postiženými, či se zúčastnit některé z dalších aktivit, které jsme pro žáky a studenty připravili, jako je školení finanční gramotnosti, či rukodělné dílny. Naši aktuální nabídku naleznete zde

Realizaci projektu v roce 2014 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.