Pokračování v nácviku technik samostatné jízdy vlakem

Některé námi nabízené činnosti udělají uživatelům jednorázový zážitek a je to dostačující, jiné je zapotřebí neustále opakovat, aby klient dosáhl cíle, který si předsevzal. Jednou z těchto opakujících se činností je nácvik techniky nástupu a výstupu, pohybu ve vagonu, či cesta na toaletu za účelem samostatného cestování vlakem ve volném čase. Tato uživatelka trpí od dětství DMO a má velice omezený pohyb.

Nedávno jsme se v rámci Gentleman clubu tedy snažili navázat na dovednosti, které se klientka naučila již minule, jako správné držení berlí při nástupu a výstupu, jak dobře vést nohy, aby neupadla a jakou rychlostí nastoupit tak, aby bezpečně dosedla na nejbližší sedadlo, než se vlak rozjede.

Snažíme se vycházet především z reality, protože v každé stanici je jiná výška nástupu a výstupu, případně trénovat cestování různými typy vlakových souprav tak, aby jí při pozdějším samostatném cestování nic nepřekvapilo a bezpečně bez úrazu dojela na výlet i zpět. Věřte, že i v případě, že je stanice označená jako bezbariérová, stačí, aby jela jiná souprava, než obvykle a již může nastat problém. Z toho důvodu jsme se rozhodli tentokrát nastoupit a vystoupit v žst. Lázně Bělohrad, kde jsou schody do vlaku opravdu hodně vysoko. Klientka však využila předchozí naučené techniky a vše zvládla na výbornou!

Pro nás i uživatelku je velkým přínosem, že ona sama již tuší, že příští léto zvládne zcela sama cestovat vlaky na výlet bez doprovodu, jak si to z celého srdce přála.

Závěrem naše poděkování: Klárko, jménem všech našich sociálních služeb Ti děkujeme za statečnost, díky které vše krásně zvládáš a nám tím děláš velikou radost!