Poslední projektový den v rámci realizace projektů Centrum bez bariér II a komunitní centrum Nová Paka

Projekty Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka jsou realizovány od roku 2017 díky podpoře IROP. Stavební práce se naplno rozjely firmou MBQ s.r.o. ke konci roku 2020.  V průběhu roku 2021 se projektový tým složený ze zástupců Života bez bariér, z.ú., dodavatele stavby firmy MBQ s.r.o., projektantů, stavebního, autorského a bezpečnostního dozoru, zástupců památkářů a vedení města Nová Paka scházeli pravidelně každý týden individuálně, každých 14 dní na tzv. velkém projektovém dnu, což je zhruba 60 setkání. Vždy byl připraven pro jednání prostor v recepci objektu Centrum bez bariér v Nové Pace. Je to neuvěřitelné, ale lze říci, že vše postupuje dle plánu a tým řeší konstruktivně, a včas veškeré úkoly, které vzejdou v rámci stavby.  Klášter v Nové Pace je kulturní památkou, našlo se mnoho historických nálezů a tím se logicky realizace projektů dokončí déle než se na počátku předpokládalo. Je ale jasné, že v roce 2022 se podaří projekty dokončit včetně opravy rajského dvora a nové fasády části objektu a zahájit provoz v prostorách 2PP, 1PP, 1NP. Vzniknou důstojné prostory pro provozování sociálních služeb s rozšířením o cílovou skupinu demence a Alzheimerova choroba. Dále zde vznikne zcela nová aktivita, tou bude komunitní centrum. Široká veřejnost se spolupodílela na přípravách aktivit a činností nově vznikajícího komunitního centra. Proběhla anketa s názvem Oživme znovu klášter, kde formou vyplnění dotazníků získal Život bez bariér podněty, co by veřejnost v klášteře uvítala. Milou prezentací se stal i kalendář firmy MBQ na rok 2022, kde je několik krásných reálných fotografií objektu, který se díky dotacím z EU, města Nová Paka a Královéhradeckého kraje stane opět krásnou kulturní památkou s využitím pro občany bez rozdílu věku a postižení.