Přednáška Partnerství a sexualita

V pondělí 15. února 2016 proběhla v Centru bez bariér přednáška na téma Partnerství a sexualita pod vedením Mgr. Luboše TomanaPedagogicko-psychologické poradny v Jičíně, které se účastnili také klienti sociální rehabilitace. Úvodem přednášející připomněl hranice trestní odpovědnosti za sexuální činy. Dále připomenul rizika promiskuitního chování. Do následné diskuze se naši klienti aktivně zapojili. Velkou odezvu zaznamenalo i téma antikoncepce, u kterého byla zdůrazněna konzultace s ošetřujícím gynekologem.
Základem dobře fungujícího partnerského vztahu je kvalitní vzájemná komunikace, a právě k tomuto tématu bude směřovat i následující setkání s Mgr. Tomanem.

Jitka Kotvaltová

Pracovnice sociální rehabilitace

Službu podporují Lesy ČR, a.s.