Projekt "Prevence proti úrazům" pokračuje i po prázdninách

Po dvouměsíční prázdninové přestávce se lektoři projektu Prevence proti úrazům vypravili 6. září do základní školy ve Velichovkách, kde na ně čekalo 47 žáků 1. – 5. tříd a jejich učitelé.

Žáky jsme rozdělili do dvou skupin. Lektoři představili první skupině činnost Života bez bariér, z.ú., hovořili o různých typech a specifikách zdravotního postižení a také o tom, jak se k lidem s postižením chovat, jak pomáhat, tak, aby pomoc neobtěžovala nebo dokonce neublížila a nedocházelo k nepříjemným nebo zbytečně trapným situací při komunikaci člověka s postižením a člověka tzv. zdravého. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se s pomocí bílé hole pohybují nevidomí a prohlédli si i další pomůcky, které používají lidé se zrakovým postižením.

Druhá skupina žáků si mohla vyzkoušet jízdu na mechanickém invalidním vozíku a další kompenzační pomůcky, které usnadňují život lidem s tělesným postižením. Žáci měli k tématu spoustu otázek a využití pomůcek pro ně bylo nové a zajímavé.

V rámci besedy nechyběla ani část věnovaná prevenci úrazů, tedy používání ochranných pomůcek a prostředků, které mohou následky úrazů výrazně zmírnit nebo jim i zabránit.

Účastníci besedy si mohli prohlédnout také práce zaměstnanců naší rukodělné dílny – lidí se zdravotním postižením.

Děkujeme všem ze základní školy ve Velichovkách za příjemné prostředí pro besedu a možnost předat žákům naše zkušenosti a poznatky, které jim snad budou v budoucím životě užitečné.