Půjčovna kompenzačních pomůcek

Život bez bariér, z. ú. provozuje 18 let půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je navazující sociální službou odborného sociálního poradenství. Je teprve listopad 2022 a polohovací postele, mechanické a elektrické vozíky, koupelnové programy, schodolezy, motomedy, chodítka a další pomůcky pomohly v tomto roce více než 150 zájemcům z celé ČR. Téměř polovina pomůcek byla zapůjčena přímo zájemcům v Nové Pace a mnoho pomůcek putovalo do okolních obcí např. do Staré Paky, Lázní Bělohrad do Jičína a okolí. Jsem přesvědčena, že tato služba je pro širokou veřejnost a hlavně pro občany Nové Paky velkým přínosem. Lidé zavolají, napíší, přijedou osobně. Zájemci mají možnost na našem www.zbb.cz prohlédnout katalog pomůcek a vybrat tu vhodnou. Naše pomůcky pomáhají i na Pardubicku, v Berouně, Mladé Boleslavi, v Náchodě, napříč Libereckým krajem.

Chod půjčovny musí zajistit tým lidí. Koordinátor je v podstatě 24 hodin k dispozici, komunikuje se zájemci, vysvětluje a poradí.

Údržbáři se postarají, aby byly pomůcky plně funkční, čisté, opravené. K dispozici je i dodávka s rampou, což někteří zájemci ocení, protože pomůcka je dovezena na místo bydliště, předána uživateli s patřičným školením.

V roce 2023 se půjčovna přestěhuje do nově opraveného kláštera v Nové Pace. V současné době máme k dispozici téměř 200 pomůcek k zapůjčení, což vyžaduje prostory. V roce 2023 v klášteře půjčovna kompenzačních pomůcek nabídne i další aktivity, kterými budou setkávání skupin laicky pečujících, názorné předvedení nových kompenzačních pomůcek přímo od výrobců, nabídneme stálou videoprojekci s tématikou využití pomůcek v praxi.

Každý rok se podaří nakoupit nebo získat darem nové pomůcky. Máme velkou radost, že na provoz půjčovny přispívají některé obce a města, neboť jejich občanům pomáháme díky našim pomůckám  k soběstačnosti nebo ke zlepšení zdravotního stavu. Vážíme si nadací a ostatních přispivatelů, kteří přispějí na provoz, nákup pomůcek nebo darují pomůcku, kterou již nepotřebují.

Náklady půjčovny přesahují 1 milion Kč za rok, proto děkujeme za podporu městu Lomnice nad Popelkou, obcím Stará Paka, Studenec, Městu Lázně Bělohrad, Nadaci Charta 77 – Konto Bariéry , Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Královéhradeckému kraji, Společnosti Duha Nadaci pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou a dalším.

Jitka Fučíková