Schůze zaměstnanců Života bez bariér

vždy na začátku každého roku je dobré informovat všechny zaměstnance organizace, jak se dařilo v předchozím roce a jaké plány čekají organizaci rok následující. Program setkání měl za účel seznámit přítomné s hospodařením středisek za rok 2021, shrnutí akcí, zhodnocení práce sociálních služeb, půjčovny kompenzačních pomůcek, chráněných dílen za rok 2021 a projektů, které Život bez bariér realizuje. Tím jsou nepochybně projekty opravy objektu čp. 144 zčásti financované z evropských fondů. Pod názvem Centrum bez bariér II a Komunitnícentrum Nová Paka se mění klášter k nepoznání a je zřejmé, že v roce 2022 bude naplno využit pro naše činnosti a aktivity. Dalším projektem je projekt vybavení kláštera, také financované z evropských fondů. V podstatě velkou část schůze bylo postupné seznámení zaměstnanců, jak organizačně bude zajištěno postupné stěhování nebo přípravy aktivit v novém. Organizaci  čeká velmi náročný rok. Nejen zajištění stávajících naplánovaných aktivit, pravidelné vzdělávání, akce a při tom postupné přípravy na stěhování. Bylo příjemné kolik otázek z řad zaměstnanců bylo, neboť je jisté, že všichni mají zájem, aby se rok 2022 podařil zvládnout dobře.
(Foto staršího data)

Jitka Fučíková