Školení s relaxačním pobytem

ve dnech 26. 9. - 28. 9. 2021 se pracovníci sociálních služeb Života bez bariér zúčastnili školení s relaxačním pobytem na chaloupce v Krkonoších. Cílem bylo proškolit pracovníky na téma Individuální plánování. K čemu nám vlastně slouží? Jak nám Individuální plánování služeb vlastně pomáhá? Tyto otázky si pokládali zaměstnanci sociálních služeb Života bez bariér z. ú. Nová Paka po celou dobu svého vzdělávacího pobytu.

Cílem sociálních služeb je, aby každý uživatel sociální služby mohl žít co nejvíce samostatně, spokojeně a po svém.  U každého klienta se snažíme vnímat jeho jedinečné, skutečné a individuální potřeby, přání a očekávání. Výsledkem je individuální přístup ke každému uživateli. Pokud individuální přístup skutečně funguje v každodenní praxi, vedeto k větší spokojenosti klienta a k vyšší kvalitě jeho života. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., definuje, že poskytovatel má za povinnost plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností klientů.

Každý zaměstnanec Života bez bariér z.ú.  Nová Paka si zkusil sestavit svůj Individuální plán, popsal svojí nepříznivou sociální situaci, definoval svoje potřeby, přání a očekávání. Vymyslet si svůj Individuální plán a prohodit si vzájemné role s našimi uživateli zvládli naši zaměstnanci dobře. Ke svým Individuálním plánům se vrátí příští rok, kdy si své Individuální plány zrevidují, upřesní a vymyslí nové na dalším společném vzdělávacím pobytu.

Dalším vzděláváním byl zážitkový kurz školení první pomoci. Povinný kurz pro zaměstnance, ve kterém se naučí základní pokyny pro poskytnutí nezbytné předlékařské pomoci zraněnému před příjezdem zdravotníka.

Všichni zúčastnění měli možnost teoreticky ale i prakticky vyzkoušet, jak postupovat při zástavě srdce, jak zastavit krvácení, nechyběly ani modelové situace s maskováním poranění.

Přínosem byly i praktické rady např. štípnutí vosy, kousnutí zmije, otrava houbami. Díky patří perfektní školitelce Mgr. Věře Dejmkové. Nyní každý z nás i „malé dítě“ ví, jak se pokusit zachránit člověka nebo jak se sám chránit. Třídenní pobyt umocnilo krásné počasí. Nechyběla relaxace v podobě sportu, turistických výletů, ale i grilování či opékaní vuřtů. Poděkování patří Nadaci ČEZ, která finančně podpořila tento příjemný pobyt, spojený se vzděláváním.

Děkujeme nadaci ČEZ

Jitka Fučíková, Věra Dejmková