Smlouva o dílo na opravu kláštera v Nové Pace podepsána

Dne 27. 11. 2020 byla mezi objednatelem Životem bez bariér, z.  ú. a firmou MBQ s.r.o. podepsána Smlouva o dílo „Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144 Nová Paka (bývalý klášter Paulánů). V průběhu 14-ti měsíců budou realizovány projekty Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka v celkové výši cca 107 mil. Kč. Výsledkem by měly být zrekonstruovány prostory 2 pp, 1 pp a 1 np objektu bývalého kláštera. Ty budou určeny pro poskytování sociálních služeb Života bez bariér, z. ú. v části objektu vznikne i nové komunitní centrum.

Dne 30. 11. 2020 bude za přítomnosti zástupců Života bez bariér, z. ú. města Nová Paka a dalších členů projektovému týmu předáno firmě MBQ staveniště a stavba se rozjede naplno. Dlouho trvající přípravné práce, zajištění finančních prostředků z dotace EU, města Nová Paka a Královéhradeckého kraje jsou předpokladem, že by stavba mohla být úspěšně realizována a dokončena v lednu 2022.

                  

Realizováno z Integrovaného regionálního projektu, dotace na projekt Komunitní centrum Nová Paka č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002421