Sociální rehabilitace je tu pro klienty i v následujícím roce 2016

Služba sociální rehabilitace je jednou z registrovaných sociálních služeb Života bez bariér.

Služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s kombinovaným, mentálním postižením a tělesným postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
Cílem služby sociální rehabilitace je podporovat klienta v dosažení nezávislosti a samostatnosti v běžném životě a uplatnění na trhu práce. V tomto procesu hrají ústřední roli jeho individuální požadavky a potřeby, které je nutné zjistit a pracovat na zakázce klienta tak, aby došlo k vyřešení jeho nepříznivé sociální situace.

Sociální rehabilitaci poskytujeme v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006Sb., o sociálních službách. Jedná se o nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pokud klientova zakázka zní například: „Chci pomoct najít vhodnou práci“, jak říká pan Jiří. Pracovnice sociální rehabilitace takovému klientovi poskytnou podporu při sepisování požadavků a možností, které klient může potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout a které požaduje, podporu při vyhledávání pracovních nabídek, pomoc při sepsání životopisu či motivačního dopisu, doprovod na úřad práce, nácvik přijímacího pohovoru tak, aby byl klient připraven na přijímací pohovor jako vhodný kandidát na pracovní místo. Celá spolupráce s klientem odpovídá jeho individuálním potřebám a požadavkům a spolupráce je nastavena do té míry, aby byla ze strany pracovnic podpořena co možná největší samostatnost klienta.

Pokud se i vy potýkáte se zdravotním postižením či duševním onemocněním, nezůstávejte sedět doma. Přijďte se podívat do Centra bez bariér v Nové Pace, jak služba sociální rehabilitace funguje, a uvidíte, že společně najdeme způsob, jak i Vám pomoci k většímu sebevědomí, soběstačnosti a k vyřešení Vaší nepříznivé sociální situace.

Služba je poskytována zdarma, ambulantní formou, každý všední den od 7 do 15 hodin, ale je jí možné využívat například pouze jeden či dva dny v týdnu.

V současné době je služba sociální rehabilitace součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací o službě sociální rehabilitace naleznete na www.zbb.cz/socialni-rehabilitace.

Mgr.Lucie Mánková
vedoucí sociálních služeb Života bez bariér, z.ú.
Tel.  493 523 711, 727 952 639,  email sluzby@zbb.cz

Službu podporují Lesy ČR, a.s.