Výlet za poznáním středověkého života na hrad Pecka

Ve čtvrtek jsme se rozhodli spojit dohromady akci Sociální rehabilitace a Gentleman clubu a podnikli společně výlet na nedaleký hrad Pecka.

Někteří se dopravili s našimi pracovnicemi autem, jiný zvolil cestu autobusem s doprovodem pracovníka, aby lépe procvičil samostatnost a jistotu v cestování.

Po příjezdu na místo jsme se občerstvili a poté za doprovodu skvělé průvodkyně navštívili první část expozice v podzemí a dozvěděli se, na jakých nástrojích se mučilo, za co se trestalo, jak se obědovalo a dělali hostiny, či kde a v čem se uchovávalo víno. Shlédli jsme také několik vzácných dochovaných exemplářů obrazů panovníků, z nichž nejznámější byl asi Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Všechny návštěvníky upoutala také maketa původní podoby hradu a nábytek z této doby, nacházející se již ve druhé části prohlídky konající se nahoře v zámku.

Závěrem následovalo opět malé občerstvení a cesta autem domů.

Vzhledem ke zdaru akce věříme, že se opět v budoucnu podaří propojit dvě rozdílné sociální služby a dát tím nejen klientům možnost vzájemného poznávání a navazování kontaktu mezi sebou.

Zdařilou akci nejlépe vystihují přiložené fotografie, které najdete zde