Zimní hry speciálních olympiád - poděkování ZŠ Stará Paka