Mapování bariér

Harrachov bez bariér 2016

Ve dnech 18. - 19.6. jsme se zúčastnili 7. ročníku "Harrachov bez bariér", který zorganizoval spolek ZRNKO NADĚJE v rámci projektu Jedeme-bez-hranic.

Pobyt v Harachově aneb trasy bez bariér

Pracovníci Pražské organizace vozíčkářů nás učili mapovat bariéry

Ve čtvrtek 10. října se vydali zástupci občanského sdružení Život bez bariér do Prahy, aby se zde zúčastnili školení Pražské organizace vozíčkářů zaměřeného na mapování bariér.

V rámci projektu PŘES BARIÉRY mapují pracovníci POV přístupnost veřejných i soukromých staveb v Praze a dalších městech ČR již více než 15 let. Za tu dobu se jim podařilo nashromáždit velké množství dat, která výrazně přispěla ke zvýšení informovanosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace o možnostech využití veřejných i soukromých služeb. Pracovníci POV také vytvořili metodiku, která umožňuje mapovat bariéry s přihlédnutím k požadavkům samotných uživatelů jednotlivých objektů. A právě sdílení této metodiky umožňuje sjednocovat přístupy dalších organizací a jednotlivců, kteří se chtějí do mapování přístupnosti staveb zapojit.

Občanské sdružení Život bez bariér velmi děkuje zástupcům POV, konkrétně: Ing. Marii Málkové – Koordinátorce projektu PŘES BARIÉRY, a Ing. arch. Janu Tomandlovi - Specialistovi na mapování přístupnosti, za všechny poskytnuté informace a pracovní materiály, které občanské sdružení plánuje v nejbližší budoucnosti využít při mapování přístupnosti objektů ve městě Nová Paka.

Budoucnost projektu "Nová Paka - město bez bariér"

Občanské sdružení Život bez bariér předložilo v červenci 2013 žádost Nadaci VIA, v rámci programu Rychlých grantů, za účelem získání finančích prostředků pro zajištění udržitelnosti projektu "Nová Paka - město bez bariér".

Tento společný projekt města Nová Paka a občanského sdružení Život bez bariér se podařilo iniciovat díky vstřícnému přístupu bývalého vedení města Nová Paka a angažovanosti občanského sdružení v oblasti přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kdy sdružení začalo prakticky hned po svém vzniku v roce 2004 systematicky upozorňovat na architektonické bariéry, které těmto osobám bránily(ní) ve využívání veřejných i soukromých služeb ve městě. V rámci projektu  „Nová Paka – město bez bariér“ město finančně přispívá na realizaci jednotlivých bezbariérových opatření navržených jak zástupci neziskových a dalších organizací, tak občany města.

Harrachov bez bariér 2016

Ve dnech 18. - 19.6. jsme se zúčastnili 7. ročníku "Harrachov bez bariér", který zorganizoval spolek ZRNKO NADĚJE v rámci projektu Jedeme-bez-hranic.