Budování jižní opěrné zdi u bývalé klášterní budovy

V roce 2012 se podařilo Životu bez bariér, o.s. dokončit jižní opěrnou zeď u bývalé klášterní budovy. Díky bezbariérovému bagříku a také pomoci dobrovolníků, například z pojišťovny Kooperativa, byla vybudována gabionová zeď, která bude sloužit jako plná náhrada klasické zdi do doby celkové rekonstrukce klášterní budovy.

Fotografie dokumentující práce realizované při výstavbě zdi si můžete prohlédnout zde.

Další informace týkající se doposud realizovaných etap projektu obnovy bývalé hlavní klášterní budovy, včetně fotodokumentace a architektonické studie, naleznetzde.