Exkurze studentů z Jánských Lázní v Životě bez bariér

Život bez bariér navštívili dne 11. května 2015 studenti Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně Absolventi této speciální školy pro tělesně postižené se mohou uplatnit například v oblasti účetnictví, administrativy či obchodu. 

Studenti si v rámci exkurze prohlédli objekt denního stacionáře, práci v chráněných dílnách, nabídku půjčovnu kompenzačních pomůcek i prostory služby sociální rehabilitace i bezbariérového ubytování, které Život bez bariér poskytuje některým svým zdravotně znevýhodněným zaměstnancům. Většina ze studentů, kteří nás navštívili, má zájem po ukončení studia pracovat a využít to, co se na akademii naučili, popřípadě se osamostatnit s možností ubytování.

Ve spolupráci s Obchodní akademií budeme určitě pokračovat, protože naším společným cílem je podpora integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti. Velice rádi jsme studentům zprostředkovali možnost seznámit se s tím, co Život bez bariér nabízí zdravotně postiženým klientům a zaměstnanců a budeme se těšit, že se s některými z nich v budoucnu potkáme.