Klášter v Nové Pace před dokončením

v Nové Pace v objektu bývalého paulánského kláštera probíhají rozsáhlé stavební práce za více než 100 mil.korun. Životu bez bariér z.ú, který v roce 2006 zchátralý objekt zakoupil na splátky se podařilo na základě dobré připravenosti získat dotace z evropských fondů.

Tomu předcházelo 15 let příprav, kterými byly historické průzkumy, projektová dokumentace se stavebním povolením a načasování podání žádosti o evropské fondy. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programuna projekty Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka bylyschváleny v roce 2017 a přiznána dotace ve výši 45 mil. Kč. V průběhu dvou let se podařilo získat kofinancování na realizaci projektů z města Nová Paka částkou 21 mil Kč a Královéhradeckého krajeve výši 36 mil Kč. Jedná se o rozsáhlý projekt, jeho cílem je opravit prostory pro využití v oblasti sociálních služeb a nově vznikajícího komunitního centra. Bývalý klášter je dominantou města, v minulosti zde byla provozována nemocnice a je vcelku logické, že tyto prostory budou pro zdravotně postižené, seniory, ale i širokou veřejnost velkým přínosem. 

V současné době generální dodavatel stavby firma MBQ s.r.o., dle harmonogramu provádí stavební prácev objektu včetně propojení ke stávajícífungující bezbariérové budově pod názvem Centrum bez bariér.

 V letošním roce se podaří dílo dokončit a v opravených prostorách najdou důstojné zázemí uživatele sociálních služeb konkrétně sociální rehabilitace, sociální poradenství a denní stacionář s rozšířením cílové skupiny o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou. Část bude určena pro provoz rozsáhlé půjčovny kompenzačních pomůcek a nově zahájí činnost komunitní centrum.  Barokní sál, ambit kláštera a rajská zahrada se studnou přímo vyzývají ke konání prestižních kulturních nebo vzdělávacích akcí. Prostory budou vhodné pro konání svateb, výstav, besed či jiných společenských akcí. Přínosem se stanou i aktivity pro určité skupiny zájemců pod vedením profesionálních koordinátorů. Příkladem mohou být worshopy, zážitkové dílničky pro širokou klientelu.Velkým bonusem je park umístěný v areálu kláštera, který jedobrou relaxační zónou. Sousední objekty, které Život bez bariér, z.ú. má k dispozici lze přizpůsobit pro ubytování při akcích.

Hlavním kladem je nápaditost a kreativita zaměstnanců organizace, kteří se již nyní podílí na harmonogramu činností a aktivit v klášteře. Klášter a jeho historie napovídá, že prostory budou tzv. „dýchat minulostí“, neboť se v průběhu realizace stavby objevily historické nálezy. Skrytá schodiště, niky, staré opláštění studny a další nálezy skrytépo staletí bude nyní veřejnost obdivovat. Prostory budou atraktivní a vkusně vybavené, neboť se podařilo získat další dotace z evropských fondů na nábytek, ozvučení, prostě vše, co je zapotřebí pro profesionální rozjezd tohoto objektu. Každý projekt nelze úspěšně realizovat bez vize, nasazení a partnerů. To se Životu bez bariér, z. ú. podařilo, neboť spolu s Královéhradeckým krajem a Městem Nová Paka „ožívá“ velkolepé dílo. Realizaci lze zvládnout, pokud vše funguje jak má. Znamená to mít dobrý projektový tým, stavební firmu, finanční zdroje, zvládnout administrativu spojenou s projekty a konečný cíl, že se dílo podaří.

Jitka Fučíková, ředitelka Života bez bariér, z.ú.