KLÁŠTER V RUKOU ŘEMESLNÍKŮ A FIREM Z NOVOPACKA - Achát