vzdělávací programy

Základní škola Vidochov v Novopackém klášteře

Prevence proti úrazům, které pro základní školy dlouhodobě pořádá Život bez bariér, z.ú., školáky velmi baví. Užijí si dopoledne plné soutěží a hlavně získají základní informace v oblasti první pomoci. Dne 6. června 2024 navštívila Novopacký klášter Základní škola Vidochov. Celkem 28 dětí ve věku od 6 let do 12 let mělo připraveno bohatý program. V první části přivítal školáky místostarosta města Nová Paka mgr. Milan Pospíšil a ředitelka Života bez bariér, z.ú. paní Jitka Fučíková dětem představila aktivity a činnosti, které jsou zajišťovány lidem s postižením.

Mateřská škola Vidochov v Novopackém klášteře

Dne 5. června 2024 navštívila MŠ Vidochov Novopacký klášter. Život bez bariér, z.ú. připravil pro 13 dětí bohatý program. Formou pohádky poznaly historii kláštera. Měly možnost podívat se na studnu v rajském dvoře, vidět utajená schodiště a prozkoumat „poklady z půdy“. Dětem se velmi zalíbila omalovánka mnicha, kdy jejich úkolem bylo obrázek vymalovat tak, aby se jim mnich nejvíce líbil. Všechna jejich krásná díla jsou vždy vystavena v ambitu kláštera.

Školení v Novopackém klášteře - 1. čtvrtletí 2024

V sále komunitního centra se v průběhu prvního čtvrtletí pořádaly dvě školení určené pro zaměstnance Života bez bariér, z.ú., pro zástupce města Nová Paka a pro zástupce firmy TermoReal Nová Paka. Školení „Regulace a topení“ bylo zaměřeno na správnost užívání objektu čp. 144 Novopacký klášter, kde zástupce firmy MSPair názorně a přehledně zaškolil zástupce, kteří mají správu objektu na starosti.

Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou

Dne 10.11.2023 se v rámci „Týdne vzdělávání dospělých“ konala v barokním sále přednáška s názvem „Praktické zásady pomoci osobám pečujícím o osobu blízkou“.  Přednášející Mgr. Věra Dejmková, vedoucí sociálních služeb Źivota bez bariér z.ú. Nová Paka a Bc. Pavlína Krausová seznámily posluchače se systémem dávek sociální péče a dávek v hmotné nouzi. Osoby pečující se dozvěděly, jaká dávky lze čerpat, kam se mohou obrátit pro pomoc a jak nejlépe zabezpečit osobu blízkou. Součástí přednášky byla i ukázka kompenzačních pomůcek, které jsou v ŽBB klientům k dispozici.

Senioři, nedejte se!

V úterý 31.10.2023  se v barokním sále Novopackého kláštera konalo ve spolupráci Města Nová Paka, Policie ČR společně s divadlem "VeTři" interaktivní divadlo. Herci nám předvedli tři krátké scénky na aktuální témata – jak se bránit podvodníkům a šmejdům. Scénky vždy okomentoval příslušník Policie ČR Aleš Brendl konkrétními podvody, na které lidé opravdu „naletěli“ a radil, jak se bránit a čeho se vyvarovat. 
Tématem bylo např. internetové seznamky, kdy především ženy přichází až o milionové částky, podomní prodeje, či podvody v bankovnictví.

Prevence proti úrazům - Zpravodaj ZŠ Komenského, Nová Paka

Prevence proti úrazům pro 7. ročníky

Dne 26.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 7. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije vozíčkářům“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila krátce činnosti organizace. Zakladatel organizace Josef Fučík vyprávěl přítomným vlastní příběh, že i na vozíku lze pracovat, cestovat a žít plnohodnotný život. Ukázal drobné pomůcky pro soběstačnost. Představil novinku elektrický invalidní vozík a jeho „vychytávky. Tématem byla i bezbariérovost ve městě a okolí.

Prevence proti úrazům pro 6. ročníky

Dne 20.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 6. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila aktivity a činnosti organizace. Ukázala přítomným kompenzační pomůcky a drobnosti, které jsou pro osoby na invalidním vozíku důležité. Tématem diskuse byla i bezbariérovost ve městě.

Prevence proti úrazům pro 2. ročníky

Dne 18.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 2. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde školitelé dětem přiblížili příběhy plné radostí i strastí. Přítomné upoutal i příběh z knihy Poselství novopackého klášterního mnicha, aby děti vnímali atmosféru prostor Novopackého kláštera.

Prevence proti úrazům pro 4. ročníky

Dne 14.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 4. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

Prevence proti úrazům pro 3. ročníky

Dne 13.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 3. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

Prevence proti úrazům pro 5. ročníky

Dne 12.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 5. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

Acháty Novopacka

Dne 12. 7. 2023 se v komunitním centru v rámci „Prázdninového týdne – Poznávání klenotů Novopacka“  konala beseda, na které odborný znalec a sběratel p. Oldřich Reš předvedl účastníkům svoji sbírku drahých kamenů, které se nachází ve skalách, na polích i v lomech Novopacka  s výkladem o jejich vzniku, stáří a místy, kde se polodrahokamy vyskytují. Zájemci si mohli i některé kameny ze sběratelovy sbírky zakoupit. Děkujeme za účast.

 

Cesta ke zdraví

Dne 7. 6. 2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pod názvem „Cesta ke zdraví“ - Tradiční čínská medicína s Vendulou Pielhau, paní učitelkou Myšíkovou z Nové Paky.

Tato přednáška byla teoretickou a praktickou ukázkou základů Qigongu – práce s energií.

Prevence proti úrazům

V prostorách komunitního centra se konalo dne 31. 5. 2023 setkání ředitelů základních a mateřských škol z novopacka. Jitka Fučíková, ředitelka organizace měla příležitost seznámit přítomné s připravovaným projektem komunitního centra pod názvem Prevence proti úrazům. Cílem jsou besedy pro žáky základních škol a řeší informovanost mládeže s prevencí proti úrazům. Součástí je nejen ukázka první pomoci, ale praktická část.  Na závěr byly předány prezentační materiály přítomným s tím, že besedy jsou naplánovány od září 2023.

Stránky