vzdělávací programy

Prevence proti úrazům pro 7. ročníky

Pro žáky 7. třídy ZŠ 1 v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program nejen vzdělávací, ale hlavně plný her a sportovního vyžití. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije vozíčkářům“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila krátce činnosti organizace. Zakladatel organizace Josef Fučík vyprávěl přítomným vlastní příběh, že i na vozíku lze pracovat, cestovat a žít plnohodnotný život. Ukázal drobné pomůcky pro soběstačnost. Představil novinku elektrický invalidní vozík a jeho „vychytávky. Tématem byla i bezbariérovost ve městě a okolí.

Prevence proti úrazům pro 6. ročníky

Pro žáky 6. třídy ZŠ 1 v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program nejen vzdělávací, ale hlavně plný her a sportovního vyžití. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila aktivity a činnosti organizace. Ukázala přítomným kompenzační pomůcky a drobnosti, které jsou pro osoby na invalidním vozíku důležité. Tématem diskuse byla i bezbariérovost ve městě. Poutavým způsobem zaujala školitelka přítomné v programu základy první pomoci, kde představila 5 simulovaných zranění.

Prevence proti úrazům pro 2. ročníky

Pro žáky 2. třídy ZŠ1 v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program nejen vzdělávací program, ale hlavně plný her a sportovního vyžití. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde školitelé dětem přiblížili příběhy plné radostí i strastí. Přítomné upoutal i příběh z knihy Poselství novopackého klášterního mnicha, aby děti vnímali atmosféru prostor Novopackého kláštera. Poutavým způsobem zaujala školitelka přítomné v programu základy první pomoci, kde děti dostali mimo jiných zavázat  si vzájemně loket.

Prevence proti úrazům pro 4. ročníky

Pro žáky 4. třídy základní školy v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program jak vzdělávací program, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostaly úkol a vzájemně si mohli zavázat loket.  Následovala praktická, sportovně laděná část .

Prevence proti úrazům pro 3. ročníky

Pro žáky 3. třídy základní školy v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program jak vzdělávací program, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostaly úkol a vzájemně si mohli zavázat nohu, loket.

Prevence proti úrazům pro 5. ročníky

Pro žáky 5. třídy základní školy v Nové Pace připravil Život bez bariér v komunitním centru program jak vzdělávací program, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura. Velmi poutavým způsobem školitelka představila základy první pomoci, kde děti dostali úkol a vzájemně si mohli zavázat nohu, loket.

Acháty Novopacka

Dne 13. 7. 2023 se v komunitním centru v rámci „Prázdninového týdne – Poznávání klenotů Novopacka“  konala beseda, na které odborný znalec a sběratel p. Oldřich Reš předvedl účastníkům svoji sbírku drahých kamenů, které se nachází ve skalách, na polích i v lomech Novopacka  s výkladem o jejich vzniku, stáří a místy, kde se polodrahokamy vyskytují. Zájemci si mohli i některé kameny ze sběratelovy sbírky zakoupit. Děkujeme za účast.

Cesta ke zdraví

Dne 7. 6. 2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pod názvem „Cesta ke zdraví“ - Tradiční čínská medicína s Vendulou Pielhau, paní učitelkou Myšíkovou z Nové Paky.

Tato přednáška byla teoretickou a praktickou ukázkou základů Qigongu – práce s energií.

Prevence proti úrazům

V prostorách komunitního centra se konalo dne 31. 5. 2023 setkání ředitelů základních a mateřských škol z novopacka. Jitka Fučíková, ředitelka organizace měla příležitost seznámit přítomné s připravovaným projektem komunitního centra pod názvem Prevence proti úrazům. Cílem jsou besedy pro žáky základních škol a řeší informovanost mládeže s prevencí proti úrazům. Součástí je nejen ukázka první pomoci, ale praktická část.  Na závěr byly předány prezentační materiály přítomným s tím, že besedy jsou naplánovány od září 2023.

Setkání se studenty GASTRO

Život bez bariér, z.ú. má zájem navázat spolupráci s GASTRO Nová Paka. Při této příležitosti navštívili studenti 3. ročníku s pedagogy Novopacký klášter. Cílem bylo představit studentům činnost Života bez bariér, plánované aktivity komunitního centra s možností se zapojit. Nedílnou součástí byla prohlídka kláštera. Závěrem byla studentům formou videoprojekce představena revitalizace Novopackého kláštera. Zástupce organizace seznámil přítomné s historií kláštera a její vliv na životy lidí ve městě Nová Paka.

 

Prohlídka kláštera s videoprojekcí

Vrátit se zpátky v čase, zavzpomínat. Sestřičky a lékaři bývalé nemocnice dne 2. 5. 2023 přijali pozvání do opraveného Novopackého kláštera. Zástupce Života bez bariér seznámil přítomné s celkovou revitalizací kláštera, představil video obsahující souhrnně akce a aktivity Života bez bariér. Někteří se seznámily konkrétně s využitím kompenzačních pomůcek v praxi, byly představeny sociální služby. Na závěr přítomní byly seznámeni s budoucími aktivitami komunitního centra Nová Paka.