Společenské akce

Beseda s ing. Janou Vohralíkovou - „Co obnáší práce kancléřky prezidenta ČR“

Dne 30. května 2024 proběhla v refektáři kláštera v Nové Pace beseda s velmi zajímavým hostem ing. Janou Vohralíkovou. Profesní životopis paní Vohralíkové je velmi bohatý, ale do podvědomí široké veřejnosti se zapsala hlavně jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Petra Pavla. Setkání s Janou Vohralíkovou, dámou velmi empatickou s bohatými zkušenostmi, bylo pro všechny zúčastněné velmi obohacující.

Vítání občánků

Přivítali jsme nové občánky našeho města. V sobotu 11. května 2024 zaplnili barokní sál Novopackého kláštera noví občánci, kteří se spolu se svými nejbližšími účastnili setkání s představiteli našeho města v rámci  slavnostního obřadu Vítání občánků. Pánové místostarostové Josef Cogan a Milan Pospíšil přivítali celkem 12 holčiček a 13 malých chlapečků. S vítáním zkušeně pomáhali děti ze základní školy v Husitské ulici pod vedením paní učitelky Petry Bílkové. Sálem zazněla krásná píseň, milé básničky, moudrá slova i veselé žvatlání našich nejmenších.

Absolventský koncert žáků ZUŠ Nová Paka

Ve středu 24. dubna 2024 se v poradenské místnosti Novopackého kláštera konal Absolventský koncert žáků studujících na Základní umělecké škole v Nové Pace. V průběhu vystoupení se představila a vystoupila část žáků hudebního oboru absolvujících první nebo druhý cyklus základního vzdělávání.

 

Absolventský koncert gambové třídy Magdy Uhlířové

Ve středu 3. dubna 2024 se v barokním sále Novopackého kláštera konal historicky první Absolventský koncert žáků studujících hru na violu da gamba ve třídě Magda Uhlířová, jejich přátel a hostů ze Základní umělecké školy v Nové Pace.

Velikonoční jarmark a Dny otevřených dveří - Den druhý

V neděli 24. března 2024 pokračoval Den otevřených dveří spojený s Velikonočním jarmarkem. Obdobně jako v předešlém dni pokračoval program, kdy si návštěvníci prohlédli prostory Novopackého kláštera. U kávy v barokním sále probíhaly diskuse na téma sociální služby, akce v roce 2024 v Komunitním centru a nechyběly ani vzájemné informace o historii kláštera. V ambitu během nákupu krásných rukodělných výrobků hosté diskutovali nad fotografickou výstavou k dokumentárnímu filmu „Už není toho dechu“.

Velikonoční jarmark a Dny otevřených dveří - Den první

V sobotu 23. března 2024 se v rámci Dne otevřených dveří spojené s Velikonočním jarmarkem otevřely prostory Novopackého kláštera a Centra bez bariér. Bylo úchvatné, že se přišlo podívat mnoho návštěvníků nejen z Nové Paky a okolí, ale i z různých koutů celého Královéhradeckého a Libereckého kraje. Náš tým připravil pro stovky návštěvníků spoustu komentovaných prohlídek. Prostory byly vyzdobeny tak, že z každého koutu dýchala velikonoční atmosféra. Velmi se líbila výstava fotografií uspořádaná Martinem Lavickým v ambitu Novopackého kláštera.

Výstava Martina Lavického „Už není toho dechu“

V ambitu Novopackého kláštera byla začátkem března 2024 instalována výstava černobílých fotografií p. Martina Lavického „Už není toho dechu“, která bude k dispozici do 24. května 2024, kdy veřejnost bude mít možnost výstavu shlédnout v rámci pořádání různých akcí. Fotografie zachycují čtyři roční období tvořící roční cyklus hospodáře Jiřičky. V ambitu je rozmístěno 30 fotografií.

Přednáška „Příběh Emílie Frejové, přeživšího lidického děvčete“

V pátek 23. února 2024 v barokním sále Novopackého kláštera uspořádalo MKS Nová Paka ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií přednášku „Příběh Emílie Frejové, přeživšího lidického děvčete“.

Výstava dronových fotografií "Evropa z ptačí perspektivy"

Měsíčník Achát 2/2024

 

Vernisáž výstavy fotografií Tomáše Neuwirtha „Evropa z ptačí perspektivy“

Dne 5. ledna 2024 byla v recepci Novopackého kláštera vernisáží zahájena výstava dronových fotografií Tomáše Neuwirtha „Evropa z ptačí perspektivy“. Novopacký klášter je další zastávkou jeho putovní výstavy. Na výstavě jsou k zhlédnutí záběry pořízené ve dvanácti zemích Evropy. Výstava je pro veřejnost otevřena vždy v sobotu a v neděli od 14 do 16 hodin, a to do 29. ledna 2024.

Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří - Den druhý

V pondělí 27. listopadu 2023 se konal druhý den Předvánočního jarmarku a den otevřených dveří spojený s prodejem výrobků chráněných dílen a sociálních služeb. Bylo nám potěšením přivítat vzácné hosty - bývalého senátora a starostu města Jičín Mgr. Jiřího Lišku s manželkou a paní Blanku Čílovou s dcerou. Děkujeme za podporu všem, kteří zavítali do Novopackého kláštera a finančním darem i nákupem originálních výrobků podpořili organizaci Život bez bariér, z.ú.

 

Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří - Den první

Děkujeme všem, kteří přišli a věnovali nám nejen finanční příspěvek, ale také nákupem výrobků chráněných dílen a sociálních služeb podpořili celkovou činnost Života bez bariér, z.ú. Neděle dne 26. listopadu 2023 byla s návštěvníky snad ze všech koutů Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje velmi příjemným dnem. Srdečně děkujeme.
V pondělí 27. listopadu bude obdobný program a to komentované prohlídky, pomítání v sále a něco dobrého ke kávě.
Děkujeme za návštěvu a podporu.

 

Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří

Benefiční koncert pro Dorotku

V neděli 19.11.2023 proběhl v barokním sále Novopackého kláštera „Benefiční koncert pro Dorotku“, na kterém účinkoval dívčí pěvecký sbor Slunečnice, dámská vokální skupina Belle Mama, moderovala a na saxofon hrála Zuzana Havlová. Díky hojné účasti (135 návštěvníků) se vybrala částka 26.631,- Kč. Tento výtěžek pomůže Dorotce Nožičkové, dívce trpící syndromem Dravetové - jedná se o závažnou formu myoklonické epilepsie. Velké díky patří všem, kteří pomáhali při realizaci nebo se akce zúčastnili.

Vítání občánků

V sobotu 11. listopadu 2023 se konal velký den pro všechny nové občánky města Nová Paka. Již podruhé se tato velká společenská akce konala v prostorách Novopackého kláštera. V barokním sále kláštera se sešlo celkem 23 miminek, které pan starosta Pavel Bouchner a zastupitel města Nová Paka a radní Královéhradeckého kraje Rudolf Cogan společně přivítali a obdarovali pamětním listem a jedinečných novopackým polodrahokamem. Všichni noví občánci dostali také pozvánky do Městské knihovny.

Stránky