„Kreativní dílnička pro děti ZŠ Pecka“ v Komunitním centru

V pátek 12. dubna 2024 navštívili Komunitní centrum Novopackého kláštera žáci 4. třídy základní školy z Pecky. Cílem aktivizačního dopoledne byla rukodělná výroba společně s klienty a pracovníky sociální rehabilitace. Děti vyrobily přáníčka z tapet ke Dni matek a navlékaly krásné náramky z korálků. Během návštěvy si děti prohlédly klášter a měly možnost získat informace o historii navštíveného objektu. Na závěr nákupem výrobků v našem klášterním obchůdku podpořily práci osob se zdravotním postižením, za což jim děkujeme.