Sociální rehabilitace - Aktivity

Květen 2024 na Sociální rehabilitaci

Tento měsíc jsme se věnovali mnoha činnostem:
Pokračovali jsme na projektu "Poznávání historie panovníků v Čechách". Na měsíc květen si uživatelé vybrali Josefa I. Habsburského. Zhlédli jsme několik videí, vyhledali informace v knihách i na PC, přečetli si mnoho zajímavých informací, vybarvovali portrét panovníka a připravili výpisky  - učíme se, jak správně pečovat nejen o chod domácnosti, ale i svou vlastní osobu:
- jemnou motoriku jsme si procvičili při výrobě přáníček pro maminky u příležitosti jejich svátku;

Exkurze studentů z Hořic v Novopackém klášteře

V pátek dne 17. května 2024, za účelem možné praxe, navštívili Novopacký klášter studenti střední školy z Hořic, kteří studují obor Ošetřovatel / Ošetřovatelka.

Záměrem bylo studentům představit Život bez bariér, z.ú. a obeznámit je s činnostmi, které organizace provozuje. Studenti měli možnost projít si prostory sociálních služeb a poznat, jaké konkrétní služby Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace a Denní stacionář -  Oddělení A i B (Lady Club a Gentleman Club) nabízí.

„Umíme se bavit napříč generacemi“

Dne 15. května 2024 proběhl v Novopackém klášteře první ročník „Umíme se bavit napříč generacemi“ pro účastníky od 0 do 100 a více let ve spolupráci Života bez bariér, z.ú. a Oblastní charita Jičín - Centrum SASanka.
Každý, kdo se zúčastnil aktivit (házení na cíl, třídění odpadků, luštění rébusů, vylov si svůj bonbónek, skládání puzzle, jízda na mechanickém vozíku okolo kuželů) dostal odměnu a v barokním sále Novopackého kláštera bylo připravené občerstvení. Počet soutěžících byl úctyhodných 93.

Duben 2024 na Sociální rehabilitaci

Z kraje měsíce jsme navštívili Informační centrum v Nové Pace. Získali jsme zde mnoho informací o městě, kulturních a sportovních akcích. Prohlédli jsme si dárkové a upomínkové předměty. Pracovnice IC nám ochotně odpovídala na naše dotazy a doporučila tipy na různé výlety.
Do projektu "Poznávání historie panovníků v Čechách" nám za duben přibyl nový panovník Břetislav I. Uživatelé vyhledali pomocí PC zajímavé informace, zhlédli naučná videa, četli v knihách a připravili výpisky o knížeti, který proslul jako český Achilles.

Slet čarodějnic a čarodějů v Novopackém klášteře

Ve středu 24. dubna 2024 proběhla v Novopackém klášteře úžasná akce. Zaměstnanci a uživatelé se tento den stali čarodějnicemi a čaroději. V prostorách se konaly čarodějnické disciplíny, vtipně připravené pro rychlost, zručnost, paměť a všichni se úžasně bavili. Nechybělo občerstvení, které připravili pracovníci sociálních služeb ze surovin z potravinové banky. Na přípravě a organizaci se podílely i studentky vykonávající praxi v sociálních službách, které se akce také zúčastnily a aktivně pomáhaly u připravených čarodějnických disciplín pro klienty.

„Kreativní dílnička pro děti ZŠ Pecka“ v Komunitním centru

V pátek 12. dubna 2024 navštívili Komunitní centrum Novopackého kláštera žáci 4. třídy základní školy z Pecky. Cílem aktivizačního dopoledne byla rukodělná výroba společně s klienty a pracovníky sociální rehabilitace. Děti vyrobily přáníčka z tapet ke Dni matek a navlékaly krásné náramky z korálků. Během návštěvy si děti prohlédly klášter a měly možnost získat informace o historii navštíveného objektu. Na závěr nákupem výrobků v našem klášterním obchůdku podpořily práci osob se zdravotním postižením, za což jim děkujeme.

 

Březen 2024 na Sociální rehabilitaci

Pro náš projekt „Poznávání historie panovníků v Čechách“ si naši uživatelé na měsíc březen vybrali Václava II. Zhlédli jsme zajímavé historické dokumenty, předčítali z knih, vytiskli podklady k tématu a společně připravili poutavou naučnou nástěnku.
Ve středu 6. března jsme se zúčastnili filmového setkání v ŽBB. V našem krásném barokním sále se promítal film "Jestřábí žena". Zhlédli jsme pohádkový fantasy příběh o lásce, která se nemůže dočkat naplnění. O přestávce na nás čekalo překvapení -  popcorn a limonáda.

Promítání filmu "Jestřabí žena"

Ve středu 6. března 2024 proběhlo v barokním sále Novopackého kláštera promítání filmu „Jestřábí žena“, kterého se zúčastnili uživatelé sociální rehabilitace i obou oddělení denního stacionáře. Po filmové produkci následovalo drobné občerstvení. Diváci si mohli pochutnat na popcornu nebo různých cukrovinkách. Akce se po všech stránkách vydařila a budeme se těšit na další promítání.

 

Únor 2024 na Sociální rehabilitaci

Jako každý měsíc i v únoru si naši uživatelé procvičovali své dovednosti a upevňovali návyky potřebné pro samostatný život. Úklid domácnosti, péče o kuchyňské spotřebiče, o pokojové rostliny, žehlení prádla, domácí rozpočet, finanční gramotnost, práce s PC a chytrými mobilními telefony.

Leden 2024 na Sociální rehabilitaci

Je tu leden, a tak se po vánočních svátcích na Sociální rehabilitaci opět scházíme s našimi uživateli. Hlavním tématem se stalo vyprávění vánočních dojmů a zážitků.
Zlehka jsme se začali věnovat běžným činnostem. Pustili jsme se do úklidu vánočních dekorací a odstrojili stromečky. Výzdobu jsme pečlivě uložili do krabic a označili cedulkami. Naše prostory se pomalu vrátili do starých kolejí.
V roce 2024 se budeme opět věnovat projektu "Panovníci v Čechách a jejich historie". V lednu si naši uživatelé vybrali Karla VI., který byl poslední mužský Habsburk.

MASOPUST V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

Začátkem února připravili pracovníci sociálních služeb pro naše klienty masopust. Sešli jsme se ve čtvrtek 8. února dopoledne v budově denního stacionáře A, abychom si zahráli hry a připomněli si význam tohoto svátku. Uživatelé se dozvěděli, že historicky je masopust považován za svátek, kdy bylo potřeba dosyta se najíst, protože po něm následoval čtyřicetidenní půst a navazující Velikonoce. Na masopust jsme se připravovali již několik dní předtím, kdy jsme za pomoci výtvarné metody eukanistika vyrobili masopustního maskota. Od rána bylo ve stacionáři rušno, protože jsme si oblékali masky.

Vánoční posezení 2023

Tak, jako každý rok, i na konci roku 2023 proběhla vánoční posezení a rozloučení se starým rokem. Setkání uživatelů sociální rehabilitace proběhlo 13. prosince 2023 v Barokním sále Novopackého kláštera. Součástí programu byly vánoční koledy, nadělování vánočních dárků a promítání filmu na přání. Občerstvení si zajistili uživatelé sami díky surovinám z potravinové banky, které byly použity na výrobu vánočního cukroví. Hlavní akce předvánočního období se uskutečnila ve čtvrtek 14.

Zpěv vánočních koled na Denním stacionáři

V úterý 12. prosince 2023 dopoledne jsem se s pracovníky sociálních služeb (p. Dvořákem, pí. Rudolfovou a paní Krupkovou) sešla v budově kláštera v Nové Pace. S těmito pracovníky jsme v průběhu listopadu trénovali několik známých vánočních koled. Sálem se kromě libých hlasů klientů a pracovníků nesl lahodný zvuk čtyř kytar, historické zvonkohry, zobcové flétny, rolniček a trianglu.

Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou

Dne 10.11.2023 se v rámci „Týdne vzdělávání dospělých“ konala v barokním sále přednáška s názvem „Praktické zásady pomoci osobám pečujícím o osobu blízkou“.  Přednášející Mgr. Věra Dejmková, vedoucí sociálních služeb Źivota bez bariér z.ú. Nová Paka a Bc. Pavlína Krausová seznámily posluchače se systémem dávek sociální péče a dávek v hmotné nouzi. Osoby pečující se dozvěděly, jaká dávky lze čerpat, kam se mohou obrátit pro pomoc a jak nejlépe zabezpečit osobu blízkou. Součástí přednášky byla i ukázka kompenzačních pomůcek, které jsou v ŽBB klientům k dispozici.

Říjen na sociální rehabilitaci

Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady.
Přebarvuje stromům listy, zelenou nechá jen místy.

Stránky