Kurz – „Jak na trénink paměti?“

Ve středu 19. června 2024 jsme na Sociální rehabilitaci přivítali milé účastníky červnového kurzu a seznámili je s připraveným programem.
Tentokrát jsme na kurz přizvali také uživatele Denního stacionáře B (Lady Club a Gentleman Club), čímž jsme propojili vzájemné aktivity, které úzce souvisely s tématem kurzu.

Trénovali jsme všech pět smyslů, koncentraci, prostorovou orientaci, exekutivní funkce atd.

Připomněli jsme si, že trénink paměti má mnoho pozitivních efektů na kvalitu života, udržuje naše mozky aktivní a zdravé, což přispívá k prevenci demence a kognitivního úpadku. Lepší paměť zvyšuje naše sebevědomí, které vede k větší nezávislosti a úspěšnému zvládání každodenních úkolů.
Odměnou za pozornost byla mramorová bábovka s voňavou kávou. Kurz se uživatelům líbil a těší se na slíbené pokračování.