Porada zaměstnanců v Životě bez bariér

Dne 23. 10. 2018 se konala v prostorách Centra bez bariér porada všech zaměstnanců organizace. Hlavním programem schůze bylo shrnutí aktivit a činností včetně hospodaření  organizace k 30. 9. 2018. Informaci přítomným předala ředitelka J. Fučíková. Nedílnou součástí bylo představení aktivit a činností na rok 2019. Při této příležitosti ředitelka poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci. V období září - říjen 2018 probíhala setkání mezi jednotlivými zaměstnanci a ředitelkou, z kterých vzešlo mnoho užitečných a přínosných podnětů, názorů. Téměř všechny budou v roce 2019 realizovány. Přítomní byly dále informováni o práci jednotlivých středisek, kterými jsou sociální služby, chráněné dílny, které představili vedoucí sociálních služeb, mistrové . Nakonec nebyla opomenuta činnost půjčovny kompenzačních pomůcek nebo ubytování v Životě bez bariér.